(17.00 hodin)
(pokračuje Skokan)

Pokud někdo říká, že mají příliš vysokou nominální hodnotu, například nad 100 korun - no já nevím, kam se chodíte kdo stravovat, ale ne všude se dneska můžete stravovat za 100 korun.

Takže já tomu rozumím, ale zase jestli je potřeba stanovit strop, limit, ať ho někdo stanoví, ať někdo o tom diskutuje, ale nevidím důvod, proč když tady zaměstnanci i zaměstnavatelé tedy, jak řekl sám pan ministr financí, téměř čtyři miliony osob, které reprezentují zaměstnance a zaměstnavatele, toto chtějí, já nevím, proč bychom jim v tom měli bránit, a nesouhlasím s argumentací, že i kojenec si platí své daně. Ano i kojenec si platí své daně, ale z čeho je platí? No protože ty čtyři miliony občanů vydělávají a poskytují vlastně příjmy tomu kojenci, aby mohl zaplatit daně, a tím pádem zpětně přispět na stravenky. Takže já bych pořád raději podporoval jak zaměstnance a zaměstnavatele (předsedající upozorňuje na časový limit pro faktickou poznámku) a umožnil jim používat stravenky.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, další faktická poznámka - pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych říci, že sám osobně i Komunistická strana Čech a Moravy považujeme za v podstatě tragikomické to, jak se vládní koalice a jedna ze stran vládní koalice, strana Věcí veřejných, snaží vymezit zásadově teď ke stravenkám. Rovněž za tragikomické považuji i to, co tady zaznělo z úst kolegy pana poslance Michala Doktora.

Stravenky v této společnosti mají obrovský sociální rozměr. Pokud se vláda bude chystat zamezit v podstatě tomuto institutu, bude to mít výrazně negativní dopady nejenom na zaměstnance, ale i do podnikatelské sféry. A v této souvislosti je potřeba připomenout jeden moment. My jsme na předchozí schůzi Poslanecké sněmovny prohlasovali novelu zákoníku práce, nebo tedy vládní koalice ji prohlasovala, protože opozice ani Komunistická strana Čech a Moravy tuto novelu nepodpořila. A jestliže dojde k omezení takzvaných zaměstnaneckých benefitů, nebo dokonce i stravenek, pak je to v souvislosti s touto novelou velice negativní signál vůči zaměstnancům, protože otázka například kolektivního vyjednávání se bude výrazně redukovat pouze na otázku mzdovou, ale nikoliv na otázku dalších sociálních výhod a dalších možností, které v podstatě dnes mají odbory i zaměstnanci vůči zaměstnavatelům si dohodnout. Bude to v podstatě tímto daňovým institutem zamezeno a zrušeno. Čili dopady do společnosti budou výrazně negativní a prohloubí jenom ten sociální rozměr chudoby.

My jako Komunistická strana Čech a Moravy nemůžeme v žádném případě rušení stravenek ani dalších zaměstnaneckých benefitů podpořit. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak to byla faktická poznámka a nyní vás seznáním s přihláškami z místa - pánové poslanci v pořadí Babák, Vacek a Michalík. Pan poslanec Babák má slovo.

 

Poslanec Michal Babák: Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Měl jsem nachystaný dlouhý projev o stravenkách, ale předběhli mě kolegové, takže to velice zkrátím.

Já osobně jsem velice proti těmto stravenkám, těmto - řekněme - tomuto daňovému zlu. Rozhodně si nemyslím, že z dlouhodobějšího časového hlediska by stravenky měly být výjimkou v našem daňovém systému. Nicméně, bohužel, musím podpořit stanovisko nejen opozice v tuto chvíli, ale i naší strany a části ODS, kdy v tuto chvíli, myslím si, není dobré rušit tuto výjimku ne z hlediska té výjimky samotné, ale z hlediska těch fiskálních dopadů, kdy opravdu ty propočty jsou bohužel hrozivé s tím, že máme v tuto chvíli - jsme před velkým problémem, a to je, jak naplnit státní kasu příjmy, to znamená, že riskovat v tuto chvíli byť i jednu miliardu, i když to pravděpodobně bude víc, v našem rozpočtu, si myslím, že by nebylo rozumné. Proto nejen za Věci veřejné, ale i za mou osobu bych nerad v tuto chvíli podpořil rušení stravenek, hlavně z tohoto důvodu.

Nicméně čemuž jsem se chtěl ještě věnovat, a to jsou v rámci jednotného inkasního místa další parametry, které bychom chtěli pozměňovacími návrhy nějakým způsobem vyjednat, samozřejmě nejprve v koalici, ale v zásadě bychom je chtěli předložit do výborů v té zkrácené lhůtě a to je především ze stejného důvodu jako stravenky, tak rušení superhrubé mzdy nám připadne v této chvíli opravdu iracionální, kdy hledáme každou korunu ve státním rozpočtu, a toto rušení superhrubé mzdy, tak jak je nastaveno v tuto chvíli v jednotném inkasním místě, znamená propad rozpočtu zhruba okolo 20 miliard korun, což si myslím, že vzhledem k potenciální, řekněme, druhé hospodářské krizi, která nám hrozí, si myslím, že v žádném případě není racionální. A s tím související i snížení dvouprocentního bodu zdravotního pojištění pro zaměstnance - nebo snížení zaměstnavatele na úkor zaměstnance, což samozřejmě bude mít negativní dopad pouze pro ty nízkopříjmové lidi, to znamená pro poplatníky, kteří mají příjem zhruba do těch 15 až 16 tisíc korun měsíčně. Takže z tohoto důvodu avizuji další řekněme nesoulad s vládní novelou jednotného inkasního místa.

Další problém, který my tam v tuto chvíli vidíme, je rušení podpory zdravotně - pracovní podpory těžce zdravotně postižených a těžce zdravotně postižených s průvodcem, to znamená slevy na dani ve výši 18, resp. 60 tisíc korun, kdy samozřejmě zcela logicky chce Ministerstvo financí přesunout tuto odpovědnost pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně v tuto chvíli nemáme žádné záruky, že řekněme tento bonus, nebo tato sleva na dani nebude těmto poplatníkům dávána i v následujícím období. To znamená v tuto chvíli rozhodně budeme proti tomuto rušení.

A v neposlední řadě se dotknu hazardu a to samozřejmě si myslím, že je již v koalici předjednáno, a myslím si, že i z těchto důvodů kolega a zpravodaj pan Suchánek podal - zejména z těchto důvodů - zkrácení lhůty na 30 dní, kdy samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme se zavázali v koalici o zdanění, klasického zdanění hazardu od 1. 1. 2012, tak abychom tento závazek naplnili, musí být zkrácené lhůty na 30 dní, takže v tuto chvíli absolutně podporujeme toto zkrácení. Každopádně kromě těchto řekněme v uvozovkách drobností bychom velice rádi podpořili tento zákon a vůbec tuto novelu zákona se zřízením jednoho inkasního místa, rozhodně si myslíme, že je to racionální jak ke státu, tak řekněme k poplatníkům a k daňovým poplatníkům a rozhodně budeme nadále podporovat tuto novelu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Příjemné odpoledne. Očekával jsem debatu nad klíčovými zákony daňové reformy s napětím a musím říct, že se mi to neposlouchá příliš dobře. Vláda slibovala daňovou revoluci, zásadní změny v nastavení daně tak, aby občan byl spokojen, protože je spravedlivě zdaněn, ekonomika šlapala lépe než dosud, a zatím se tady bavíme o tom, jestli občané budou chodit do práce s kastrůlkem a nebo zda jim sebereme stravenky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP