(17.10 hodin)
(pokračuje Dolejš)

To si myslím, že skutečně není kruciální parametr daňové reformy, i když opakovaně i já osobně jsem tady hlasoval za zachování stravenek z řady důvodů. Ono to nemá objektivní rozuzlení, protože nejde jen o zájmy hospodských a firem, které se živí distribucí stravenek, ale má to nějaký konkrétní dopad. Ale bavíme se o drobných penězích, které v podstatě ani nemají fiskální dopad, pokud bude splněn slib tzv. zaměstnaneckých paušálů. Co vyndáme z jedné kapsy, dáme do druhé kapsy. Možná to trošku zkomplikujeme, budeme se drbat pravou rukou za levým uchem. A tohle to jsou všechno zástupné tanečky!

Já si myslím, že v podstatě tato debata odvádí pozornost od toho podstatného: Dlouhodobě se tu neplatí daně, šedá ekonomika má minimálně 15 % HDP, nedoplatky jsou kolem 150 mld. Tím, že jsme přehnali daňovou soutěž v oblasti korporátních daní, nám tady chybí řádově desítky miliard korun, proto je rozpočet v nerovnováze. Stříháme ovce tím, že zdaňujeme spotřebu, tedy DPH, ale bojíme se zdanit korporace, které mají peněz dost, akorát je odvádějí do ciziny. Tohle je podstata daňové filozofie, tohle by byla podstata daňové revoluce! Tak si přestaňme tady na něco hrát! Jestli máte v koalici problém, my si rádi vyčkáme, jak dopadne, ale chybná je celá tato daňová koncepce. To, co se napentlilo na jednotné inkasní místo, si myslím, že nezmění věci do podstaty, a proto skutečně dosavadní debata mě nepřesvědčila o tom, že by se tady něco dalo podpořit, a pokud bude někdo navrhovat to vrátit či zamítnout, já si myslím, že byste měli dostat šanci na reparát. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla faktická poznámka a nyní má slovo pan poslanec Vacek.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si jenom dovoluji vás požádat, abyste přikázali tento tisk do výboru pro sociální politiku. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a prosím o slovo pana poslance Michalíka.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, tisk 473 se dostal na pořad, pokud se nepletu, dneska ráno. Byl proválcován do programu proti naší vůli a je to jenom důkaz toho, čeho jsme svědky už celý minulý měsíc, kdy jsme dostali na plac zákony zdravotní 405 až 411, zákony důchodové, silou protlačené do programu se zdůvodněním, že to je velmi nutné, že to je dobře připravené, ale pak ve výborech jsme dostali na plac každý možná dvacet třicet pozměňovacích návrhů, které ukazovaly, že zákony připraveny nebyly dobře a že se musejí doplňovat. Doplňovali je koaliční poslanci!

A když poslouchám dnešní diskusi, vidím, že to opět směřuje k tomu, že i koalice není spokojena s tímto zákonem. Čili nebyl zřejmě dobře připraven, nebyly respektovány všechny připomínky, které tyto strany měly, a proto si myslím, že nejvhodnější způsob, jak předejít chaosu ve výborech, v chaosu načítaným pozměňovacím návrhům, nejlepší způsob je vrátit tento zákon k přepracování, aby byl tak dobře připraven, že ho třeba může navrhnout vláda i v devadesátce. Pokud nebude tento návrh na vrácení a přepracování akceptován, navrhuji, aby tento zákon byl zamítnut. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. To byla poslední přihláška, kterou jsem evidovala. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, než tuto budu moci uzavřít. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele a zpravodaje. Pan ministr financí Kalousek má slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji za rozpravu. Musím říct, že mě bohužel nezklamala a podlomila mé sebevědomí v přesvědčovací schopnosti, neboť jsem se snažil poctivě mnoho týdnů přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, že daňová reforma v této podobě nerovná se problém stravenky, že to je prostě marginální parametr, pro někoho možná palčivý, nicméně rozhodně nestál za diskusi v prvním čtení. To je možná pro dílčí diskusi ve čtení druhém. Přesto jsem pochopil, že stravenky jsou zásadní problém i pro čtení první. Nezbývá mi, než si povzdychnout s klasikem: daleká cesta má, marné volání. A pokud se mi tedy nepodařilo přesvědčit Poslaneckou sněmovnu, že to skutečně není kruciální problém daňové reformy, rád bych z tohoto místa aspoň ujistil veřejnost: Stravenky skutečně nejsou kruciální problém daňové reformy. Velmi prosím, abychom všichni pochopili, že se jedná o zásadní změnu systému konstrukce efektivního zdanění fyzických osob, i správy daní, i odvádění daní. Tam je ten klíčový problém.

Rovněž chápu, že jsem ani paní místopředsedkyni Klasnovou, ani pana poslance Babáka nedokázal svým chabým charismatem přesvědčit o tom, že daňové zvýhodnění stravenek je nepřijatelná daňová distorze. Pevně však věřím, že svým mnohem působivějším charismatem tyto dva poslance o tom přesvědčí jejich čtyři ministři, kteří jednoznačně ve vládě pro zrušení této daňové distorze hlasovali.

Děkuji vám za pozornost a prosím o propuštění do druhého čtení. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Já bych jen v závěrečném slově chtěl zrekapitulovat, jaké návrhy padly při projednávání tohoto bodu. Nejprve bychom hlasovali o návrhu na vrácení k přepracování. Pokud neprojde, na zamítnutí. A pokud by neprošlo zamítnutí, tak na přikázání výboru rozpočtovému, školskému a sociálnímu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji za shrnutí, pane zpravodaji. Před zahájením hlasování se hlásí ještě pan poslanec Urban. A ještě pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Suchánek: A ještě samozřejmě o zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout, aby Sněmovna přikázala tento materiál také hospodářskému výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Bohužel, pane poslanče, toto už není rozprava. Rozprava byla uzavřena. Ten návrh nepadl v tu správnou chvíli. - Pan ministr financí otevře pravděpodobně rozpravu.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Myslím si, že je zcela džentlmenské nabídnout ostatním výborům, a proto si dovoluji tímto vystoupením znovu otevřít rozpravu. Prosím, aby to bylo použito opravdu jenom na návrhy k přikázání.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě jednou pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane ministře. Nezneužiji určitě tuto nabídku. Dovolte, abych požádal o přikázání tohoto materiálu hospodářskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Hospodářský výbor bude též hlasován. Pan poslanec Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já se rovněž hlásím k tomu, aby tento tisk byl předložen k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Obsahuje i loterijní daň.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek V takovém případě, kolegyně, kolegové, si dovoluji navrhnout i přikázání výboru petičnímu, neboť nepochybuji o tom, že proti zrušení zaměstnaneckých benefitů bude sepsáno i několik petic.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Mám chápat váš návrh, pane ministře, jako zcela vážně míněný? Ano. Budeme o něm hlasovat. Ještě pan předseda poslaneckého klubu pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já se přiznám, že se stále učím, jak se dělá politika, ale u věcí, jako je daňová reforma, žertování na téma toho, jestli bude tento stát sociální, nebo nebude sociální, mi přijde více než nemravné a mám potřebu se od tohoto dojmu, který se řítí Poslaneckou sněmovnou, jménem poslaneckého klubu Věcí veřejných distancovat.

Zároveň využívám, podle některých zneužívám tohoto vystoupení k tomu, abych citoval koaliční smlouvu v bodě 5, procesní části, a konstatoval, že za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina přítomných ministrů z každé koaliční strany. Podotýkám, že džim byl schválen v době nepřítomnosti všech ministrů TOP 09, a proto není koaličně projednán.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: S faktickou poznámkou do znovuotevřené rozpravy se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Faktická poznámka a dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP