Sněmovní tisk 375
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 375/0 dne 26. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 548).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 375/2, který byl rozeslán 21. 9. 2011 v 9:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 759).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 200, dokument 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 10. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 10. 2011 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 10. 2011 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 385).
  Návrh projednán dne 26. 10. 2011 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 386).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 346/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: farmakologie, lékař, odborná kvalifikace, průběžná profesní příprava, zdravotnické povolání, zubní lékař

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)