Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Váňa

Schůze: 7, 13, 14, 16, 19, 25, 32, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

část č. 128 (4. 11. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 81 (3. 2. 2011), část č. 190 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 165/ - druhé čtení
část č. 15 (15. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 44 (28. 4. 2011)

110. Ústní interpelace
části č. 59-60 (28. 4. 2011), části č. 203-204, část č. 206 (5. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 78, část č. 85 (9. 6. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 122 (1. 11. 2011), část č. 273 (2. 11. 2011), část č. 350 (4. 11. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
část č. 210, část č. 216 (2. 11. 2011), část č. 311 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
části č. 516-517, části č. 519-520, část č. 537 (6. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 220, části č. 223-224 (15. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
části č. 88-90 (8. 12. 2011)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

86. Ústní interpelace
části č. 59-60 (3. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 39 (27. 4. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (6. 9. 2012)

21. Ústní interpelace
části č. 85-86 (6. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

149. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 97, část č. 102 (20. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

89. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 719/ - prvé čtení
část č. 26 (23. 10. 2012)

129. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 72 (25. 10. 2012), část č. 227 (8. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 31, části č. 34-35 (6. 12. 2012)

155. Ústní interpelace
část č. 50 (6. 12. 2012), část č. 158 (13. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
část č. 225, části č. 227-229 (14. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

část č. 7 (19. 3. 2013)

1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet
část č. 125 (22. 3. 2013)

107. Ústní interpelace
části č. 84-86 (21. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

164. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 35 (9. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 55-56 (9. 5. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP