(17.40 hodin)
(pokračuje Kohlíček)

Jde o stavby obcí na majetku Českých drah. Jsou to zřejmě komunikace, nejrůznější cesty a další věci.

Za druhé - je opravdu nemožné zvládnout v reálném čase alespoň takovéto zcela jasné případy, kde se jedná o vztah k obci?

Za třetí - postupují České dráhy takto i u lukrativních pozemků v intravilánu velkých měst?

Vážený pane ministře, nejde o stěžování si na jednání Českých drah. Tato organizace zjevně má snahu pracovat pružně a v jiných případech jsme se velmi rychle dopracovali k výsledku. Pravděpodobně jde o problém vyššího patra řízení. Proto se na vás také obracím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy a spojů pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, rád bych na začátku odpovědi uvedl, že České dráhy jsou státní organizací, která je v gesci Ministerstva dopravy a spojů, přesto je to právní subjekt, který vystupuje svým jménem a jedná svým jménem, a tudíž je to naše řízení a i odpovědnost nepřímá. Přesto se té odpovědi budu samozřejmě věnovat, protože je to věc, která do určité míry vysvětluje i další případy, a myslím, že je dobře, aby takováto odpověď zazněla.

Kdybych měl v krátkosti odpovědět na vaše otázky, jak jste je předložil, tak by moje odpověď skutečně nebyla velmi dlouhá, protože časová a finanční představa o vyčištění majetku Českých drah od podobných pozemků neexistuje. Uvedu dále, jaká ta představa je. Samozřejmě majetky v řádu desítek miliard korun, které byly donedávna ještě velmi neidentifikovatelné zejména proto, že nejen magistrát Teplice, ale i další subjekty za tu dobu totality stavěly zcela nekontrolovatelně, zcela proti smyslu práva, své stavby na pozemku Českých drah nebo vlastně tehdy ČSD s tím, že se tyto případy pro jasnost vůbec na katastrálním úřadě nezaznamenávaly, je věcí, kterou můžeme pominout, ale vysvětluje do určité míry situaci, která pro České dráhy komplikuje celé řešení a prodej majetku.

Druhá otázka - a znovu říkám, že tím nepokládám svou odpověď za vyčerpanou - je také jasná, zda je takovéto případy nemožné zvládnout v reálném čase, aspoň ty jasné případy. Je to odpověď, že těchto případů jsou skutečně tisíce, ale souhlasím s vámi, že pro jasné případy je potřeba vyhradit určitou prioritu, aby zbytečným obcházením při těchto jasných případech a vyjednáváních nebyl zdržován aparát, který se věnuje v současné době prodeji.

České dráhy, a to je vaše třetí otázka, postupují takto skutečně i u lukrativních pozemků v intravilánu velkých měst. České dráhy mají vnitřní předpisy a vy pravděpodobně znáte dokumentaci, která je k dispozici na magistrátu města Teplice, kde obchodní podmínky, které nabízejí České dráhy svému partnerovi, jsou skutečně takřka nepochopitelné. Když jsem si je přečetl, tak jsem zcela pochopil smysl vaší interpelace okamžitě, protože přicházím z města, byl jsem deset let na radnici, a pokud bych takovýto případ měl řešit, v prvé řadě se obrátím na svého poslance, že toto není možné. Ano, není to možné. Uvedu jen, že České dráhy předpokládají, že žadatel o odprodej pozemku si provede výpis z veřejných pozemkových knih, tzv. železniční knihy, vypracuje další podklady, které budou podkladem pro sepsání kupní smlouvy, a to posudek, a vlastně doloží vlastnictví sousedních nemovitostí, a to všechno by měl být vlastně zcela po právu úkon té organizace, která vlastní majetek a měla by o tom mít daleko lepší evidenci než někdo, kdo se o tento majetek zajímá a chce ho koupit. Takže souhlasím s tím, že postup Českých drah nejen v tomto případě je velmi ortodoxní, naprosto neobchodní. Je to věc, kterou České dráhy v současné době považují za okrajovou.

Nyní se dostávám k tomu obecnému, což myslím, že je meritem mé odpovědi. České dráhy po přijetí transformačního zákona na jaře letošního roku se vlastně soustředily na transformaci, která znamená, že České dráhy, obchodní společnost, podle zákona, pokud vznikne od nového roku, bude mít partnera Správu železniční dopravní cesty, která bude vlastnit veškerý majetek, který nebude potřeba k výkonu oživování dopravní cesty. To je jediný majetek, který bude vlastnit kromě mobilního majetku vozidlového parku obchodní společnost, akciová společnost České dráhy. To je věc, která vlastně odpovídá na vaši otázku, jestli existuje nějaká časová představa. Neexistuje, protože neexistuje ani podnik, který bude majetek, o kterém právě hovoříme - a nejen tento, ale tisíce a tisíce, možná desetitisíce dalších majetků - realizovat, prodávat, a bude to vlastně jedna z jejích činností a bude vlastně tím způsobem uvádět majetek do oběhu, aby se na něm dalo podnikat a mohl svůj potenciál využít. Na druhé straně bude přispívat do svého rozpočtu dalším rozpočtovým zdrojem. To je důvod, proč všechny obchodní případy začínají váznout, zvláště teď, kdy se finišuje s přípravou oddělení toho podniku Správa železniční dopravní cesty a přepravce, což bude akciová společnost České dráhy.

Přesto si myslím, že tento případ je řešitelný a ukazuje, že jak magistrát Teplic, tak České dráhy mají přes svůj rozdílný přístup k tomu, kdo má povinnost zajistit potřebné dokumenty ke kupní smlouvě, velmi blízko k dořešení celého případu. Myslím, že odpověď, kterou mi České dráhy poskytly, mě neuspokojila, a proto vám ji ani netransponuji, že bychom se vrátili k tomuto případu po novém roce. Zítra navštívím správní radu Českých drah a uložím předsedovi, na kterého mám vliv, protože je to můj náměstek, aby tento případ byl do posledního zasedání správní rady, která ještě může rozhodnout o dispozicích majetku, a to je říjnové zasedání, aby byl vyřízen. Pokud se mi to nepodaří, očekávám vaši interpelaci na příštím zasedání.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi dopravy a spojů Milanu Šimonovskému. Táži se pana poslance Jaromíra Kohlíčka, zda chce přednést doplňující otázku. Vidím, že chce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, milá kolegyně, domnívám se, že České dráhy jsou příkladem velkého podniku, kde právní nepořádek je do značné míry příslovečný. Osobně mám dobré zkušenosti s některými přednosty stanic, kde se podařilo tyto věci vyčistit ve spolupráci s obcemi. Věřím, že se podaří vyřešit i tento problém, protože taková snaha z celé korespondence je zcela zjevná. Za 13 měsíců se vyměnila asi 14krát nejrůznější sdělení mezi dráhami a obcí. Spíš mi jde o to, aby se to nějak prosvětlilo, aby se v tom udělalo jasno, aby se předpisy tak zjednodušily, aby tyto zcela zjevné staré nepořádky se daly co nejrychleji odstranit, protože, jak jsem již jednou říkal, jsou tam lidé, kteří pracují dobře a kvalitně a jde o to, jim pomoci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP