(Jednání pokračovalo v 17.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat blokem interpelací na jednotlivé členy vlády. Slovo udílím panu místopředsedovi Ivanu Langerovi k interpelaci na místopředsedu vlády Stanislava Grosse.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, pane ministře, věřím, že se shodneme na tom, že ten, kdo využije neštěstí jiného při přírodní katastrofě ke svému obohacení, by měl být přísně a rychle potrestán. Tak se také v případě ničivých povodní v několika případech stalo. Nicméně co je zarážející, že povodně přinesly také případ, kdy údajně - a zdůrazňuji slovíčko "údajně" - pětice policistů ze Středočeského kraje, tedy těch mužů, kteří by měli dbát na dodržování a vymáhání zákona, měla ze zničeného objektu policejního a školicího střediska odnést vybavení za zhruba 5000 Kč, tedy dokonce se měla obohatit na úkor svých vlastních policejních kolegů. Vím, že v této věci nepochybně musíme respektovat presumpci neviny, nicméně pochybnosti, které provázejí tento případ, mě vedou k této interpelaci.

Problém je totiž v tom, jakým způsobem je o tomto případu informována veřejnost. Tisková mluvčí policejního prezidia poté, co se tento případ dostal do povědomí médií, sice nejprve potvrdila, že se takový trestný čin stal nebo měl stát, ovšem vzápětí to popřela. Tisková mluvčí správy Středočeského kraje zase uvedla, že policejní objekt byl zničen v důsledku povodní, a k žádné krádeži tedy nedošlo. Tato vyjádření se ale zcela neshodují se zjištěním Inspekce Ministerstva vnitra, která tento případ prošetřovala.

Vzhledem k tomu, že se jedná o možné selhání "mužů zákona", tedy těch, kteří by obzvlášť v takto vypjatých situacích měli být důvěryhodnými osobnostmi, vůči nimž má veřejnost jistotu a garanci toho, že budou stát na straně zákona a budou chránit a prosazovat jeho dodržování, považuji za nesmírně důležité, aby informace o tomto případu byly skutečně vyčerpávající, aby bylo jasno, zda ve věci došlo k nějakému pochybení policistů, či nikoli.

Proto bych vás chtěl požádat o jasné vysvětlení a stanovisko s popisem toho, jak byla situace napravena a zda byla ona uvedená pětice policistů potrestána, případně jak. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády ministr Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dámy a pánové, myslím, že se tady určitě shodneme s panem místopředsedou sněmovny Langerem na tom, že věci tohoto druhu, pokud by se odehrály, jsou opravdu odsouzeníhodné a zavrženíhodné a je zapotřebí přísných trestů v případě, že se to bude týkat kteréhokoli občana České republiky. V případě, že by se takovéto jednání mělo týkat příslušníků policie, tak je zapotřebí o to větší trest, aby byl v tomto směru sledován.

Než se dostanu k tomuto konkrétnímu případu, řekl bych několik věcí. Myslím si, že v době záplav všichni záchranáři včetně policie odvedli obrovský kus práce, a myslím si, že by bylo velmi nevhodné, aby kvůli jednomu případu, pokud by se prokázala vina - později se vyjádřím k tomu, že zatím nic prokázáno není - byla nějakým způsobem práce těchto tisícovek a v podstatě několika desetitisícovek lidí snižována. Chci z tohoto místa také poděkovat všem lidem, kteří v záchranných sborech a bezpečnostních sborech se podíleli na jednotlivých pracích v těch nejtíživějších krizových dnech.

Jinak samozřejmě že přicházely nejrůznější podněty o trestných činech, docházely podněty i o údajných trestných činech příslušníků policie. Tato podání chodila docela hojně i pomocí internetu, dokonce byly k dispozici některé fotografie. U velké většiny případů se nakonec ukázalo, že to bylo úplně něco jiného a že to byla mnohdy prostě zlá krev lidí, kteří policii nemají v oblibě, což ale neznamená, že všem těmto podáním se nevěnovala příslušná pozornost.

Co se týče hlavního města Prahy, tak v hlavním městě Praze bylo sledováno nebo zjištěno v souvislosti s povodněmi 22 trestných činů. Většinou se jednalo o majetkové trestné činy. Z toho jeden z těchto případů se týkal pachatele - vojáka základní vojenské služby. Jiný případ ze strany záchranářů zjištěn nebyl.

Co se týká případu Středního školicího policejního střediska ve Veltrusích, k tomu lze uvést asi toto. Pracovníci kontrolní skupiny stížností správy Středočeského kraje prověřovali oznámení o ztrátě potápěčského vybavení z objektu zásahové jednotky v areálu školicího policejního střediska ve Veltrusích. Posluchači tohoto zařízení se stejně tak jako tisíce jiných policistů podíleli na záchranných a úklidových pracích a posluchači tohoto střediska nalezli na hromadě věcí určených k odvozu pistolová pouzdra a potápěčské nože. To byly věci, které byly na této hromadě, evidentně určené k odvozu, nalezené. Nepoškozené věci z tohoto vybrali a nastala ta chyba, která je v tuto chvíli předmětem zkoumání, že tyto věci si nechali u sebe. Ostatní věci, ta nejcennější potápěčská výbava apod., zůstaly a byly netknuty ve školicím zařízení, to znamená, že tam k žádnému odcizení tak, jak v některých trochu pokřivených informacích bylo zveřejňováno, nedošlo. Problém nastal na této hromadě materiálu určeného k odvozu. Samozřejmě první věc, když byl dotaz na nápravu, tak samozřejmě hned tentýž den byly věci vráceny, což samo o sobě ještě nemusí znamenat, že se tyto osoby nedopustily trestného činu. Takže tato věc byla vyřešena v tu chvíli takovýmto způsobem. Nicméně jelikož existovalo a existuje podezření z toho, že mohl být spáchán trestný čin, tak okamžitě byla informována Inspekce Ministerstva vnitra, stejně tak nadřízení služební funkcionáři, a podle vyjádření inspekce, která stále ještě v tuto chvíli prošetřuje tento případ, nelze spatřovat v tomto činu nějaké masové rabování. Nicméně v tuto chvíli se čeká na znalecké posudky, které určí hodnotu těchto věcí, a samozřejmě že pokud hodnota překročí stanovenou hranici, tak bude možno tuto věc kvalifikovat jako trestný čin. A v případě, že to kvalifikováno jako trestný čin bude, tak samozřejmě v tu chvíli budou následovat příslušné kroky. Ale ta věc v tuto chvíli ještě skončena, alespoň podle mých informací, není.

Samozřejmě, i kdyby se to mělo kvalifikovat jako přestupek, tak to je věc, která sice není důležitá z trestněprávního hlediska, ale je důležitá z hlediska způsobilosti těchto lidí pro práci v policii. A tady je další věc, která se v tuto chvíli šetří, tak jak je obvyklé v těchto případech: Je skupina lidí, která se zabývá tím, zda tímto konáním nebyla porušena přísaha příslušníka Policie ČR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP