(16.30 hodin)
(pokračuje Špidla)

Chci opět na závěr konstatovat, že to, co uvedl pan místopředseda Langer, je jistý pohled, který nemohu nazvat jinak než pohledem dílčím, a nemohu přisvědčit ani vzdáleně jeho koncepci, že se na tomto dílčím problému ukazuje cosi tak závažného, jako je selhání státu jakožto korporace veřejného práva. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády. Slovo má pan místopředseda Ivan Langer k doplňující otázce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že toto je v průběhu volebního období poslední interpelace na vás, chtěl bych vás požádat o jednu věc: přestaňte se už konečně po šesti letech, která uplynula od konce vlády za předsednictví Václava Klause, vymlouvat neustále na Václava Klause. Myslím si, že to degraduje vás jako významného politika České republiky, který sám je zodpovědný za to, co dělá on, jeho politická strana a vláda, které předsedá. Domnívám se, že není možné akceptovat povinnost práce nezaměstnaných na odstraňování škod za nucenou práci, a stejně tak nemohu přijmout vaše konstatování, že nezaměstnaní nemají dostatek kvalifikace pro to, aby si vzali do ruky lopatu, krumpáč, koště a zametali, odklízeli bahno, které přinesla divoká voda.

V každém případě ale bych vás chtěl požádat ještě o dodatečnou odpověď na dvě otázky. Kde byli nasazeni nezaměstnaní, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti, a v jakém počtu? (Předsedající připomíná čas.) A zda vy jako předseda vlády budete iniciovat změnu legislativy, která podle vás neumožňuje nasazení nezaměstnaných tak, aby v případě krize museli skutečně pracovat a aby měli povinnost, když budou povoláni, také vrátit společnosti to, co jim dala.

Děkuji za toleranci, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Za prvé je známé ono rčení, že historia magistra vitae, čili dějiny jsou učitelkou života, a jistě není správné zapomínat na historické kořeny. Prostě ty situace byly takové, jak jsem je popsal. Měly své důvody a myslím si, že v argumentaci je lze použít, ale to na okraj.

Pokud jde o sdělení, že byli využiti nezaměstnaní - ano, pohyboval jsem se v terénu a tyto věci mi byly sděleny např. některými řediteli úřadů práce, takže tuto věc mohu v tomto směru považovat za ověřenou. Nemám k dispozici celková čísla, nepředpokládám, že jsou přehnaně vysoká, ale konstatuji, že takto tito lidé využiti byli. Není pravdou, že v době krize nelze využít, protože je-li krize a je-li vyhlášen nouzový stav, využívat lze. Tak to prostě je! A v okamžiku, kdy není krize, tak samozřejmě fungují běžné civilní věci.

Za další. Ministr práce a sociálních věcí předloží některé změny zákona o zaměstnanosti, protože se ukázalo, že některé věci je skutečně potřebné změnit, protože pro ty nezaměstnané v té koncepci, tak jak v současné době platí, by účast na takovýchto pracích znamenala v zásadě ztrátu sociálního zabezpečení. To jsou věci, které jsou nepřiměřené, a musíme je vyřešit, aby to možné bylo. Mimo nouzový stav. Znovu zdůrazňuji - v době nouzového stavu to možné je a použito to bylo.

Poslední poznámka. Člověk, který se stal nezaměstnaným, v naprosté většině je člověkem, který poctivě pracoval a na dávky v nezaměstnanosti si platil. Já prostě odmítám vaše znevažující výroky o lidech, kteří jsou v komplikované situaci a jsou v nouzi. Naprostá většina nezaměstnaných práci hledá, práci nalezne a jsou stejně dobří jako kdokoli v tomto sále nebo kdekoli jinde. Existují lidé, kteří nejsou sociálně hodnotní a dochází i ke zneužívání sociálních dávek, stejně tak jako dochází ke krádežím prostřednictvím falešných daňových prohlášení apod. To jsou deviované věci, je třeba jim čelit kontrolním a represivním systémem a také se tak činí. Ale nemohu přijmout váš celkový pohrdavý a znevažující přístup k lidem, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyhlašuji přestávku do 17 hodin, kdy začneme druhý blok interpelací, a to interpelací pana místopředsedy Ivana Langera na místopředsedu vlády Stanislava Grosse.

 

(Jednání přerušeno v 16.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP