Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Maštálka

Schůze: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 30, 31

3. schůze (6. - 8. 8. 2002)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 63 (7. 8. 2002)

5. schůze (12. - 13. 9. 2002)

6. Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění /sněmovní tisk 43/ - zkrácené jednání
část č. 69 (13. 9. 2002)

10. Ústní interpelace
část č. 38 (12. 9. 2002)

6. schůze (8. - 22. 10. 2002)

9. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení
část č. 32 (9. 10. 2002)

7. schůze (7. - 8. 11. 2002)

2. Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona /sněmovní tisk 105/ - zkrácené jednání
část č. 14 (7. 11. 2002)

8. schůze (26. 11. - 18. 12. 2002)

23. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení
část č. 66 (27. 11. 2002)

34. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 220 (11. 12. 2002)

53. Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje
část č. 112 (3. 12. 2002), část č. 186, část č. 194 (10. 12. 2002)

9. schůze (16. - 17. 1. 2003)

1. Vládní návrh opatření souvisejících se situací týkající se Irácké republiky /sněmovní tisk 173/
části č. 21-22 (16. 1. 2003), část č. 33 (17. 1. 2003)

10. schůze (18. 2. - 6. 3. 2003)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení
část č. 136 (21. 2. 2003)

14. schůze (8. - 30. 4. 2003)

13. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 53/ - druhé čtení
část č. 45 (9. 4. 2003)

87. Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006 /sněmovní tisk 238/
část č. 236, část č. 240 (17. 4. 2003)

102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 86-87 (10. 4. 2003)

16. schůze (13. 5. - 10. 6. 2003)

25. Návrh poslanců Milady Emmerové, Vlastimila Tlustého, Miroslava Kalouska, Vlastimila Ostrého a Josefa Janečka na vydání zákona o přijetí úvěru Českou republikou na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice Motol v Praze /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení
část č. 116 (15. 5. 2003), část č. 191 (21. 5. 2003)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - třetí čtení
část č. 255 (22. 5. 2003)

110. Ústní interpelace
část č. 318 (29. 5. 2003)

17. schůze (10. 6. 2003)

1. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human
část č. 2 (10. 6. 2003)

19. schůze (22. - 24. 7. 2003)

18. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení
část č. 92 (24. 7. 2003)

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

47. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení
část č. 373 (30. 10. 2003)

75. Vládní návrh zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení
část č. 336 (29. 10. 2003)

77. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení
část č. 340 (29. 10. 2003)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - prvé čtení
část č. 341 (29. 10. 2003)

188. Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví
část č. 124, část č. 142, část č. 148 (17. 10. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

část č. 406 (16. 12. 2003), část č. 532 (19. 12. 2003)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení
část č. 49 (26. 11. 2003)

47. Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení
část č. 302 (10. 12. 2003)

177. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
část č. 461, část č. 463 (17. 12. 2003)

178. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
části č. 535-537 (19. 12. 2003)

25. schůze (9. - 16. 12. 2003)

1. Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení
část č. 6 (9. 12. 2003)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - druhé čtení
části č. 7-9, část č. 13 (9. 12. 2003)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení
části č. 17-18 (16. 12. 2003)

30. schůze (23. 3. - 22. 4. 2004)

129. Informace ministryně zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví - pokračování přerušeného jednání
část č. 314, část č. 317 (6. 4. 2004)

31. schůze (4. - 13. 5. 2004)

63. Informace ministra zdravotnictví o jeho záměrech v resortu a o stavu systému veřejného zdravotního pojištění
část č. 171, část č. 173 (12. 5. 2004)


Přihlásit/registrovat se do ISP