Sněmovní tisk 93
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 24. 10. 2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 93/0 dne 25. 10. 2002.
  Dodatky doručeny sněmovně 24. 10. 2002.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 24. 10. 2002 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 10). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Miroslav Kalousek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 7., 8. 11. 2002 na 7. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 157).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 12. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 93/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 93/3, který byl rozeslán 16. 12. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 436, usnesení č. 234).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 579/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)