Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Martin Přibáň

Schůze: 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 40

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (25. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

Bod č. 10
část č. 24 (21. 4. 1993), část č. 34 (22. 4. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
části č. 13-14 (16. 6. 1993), části č. 15-16 (17. 6. 1993)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XXI. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 855
části č. 27-28 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

Bod č. 12
části č. 20-21 (9. 7. 1994)

XIII. Návrh na odvolání Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 21 (9. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
části č. 29-30 (9. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce1993, podle sněmovního tisku 1032
část č. 6 (27. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

XVI. Návrh rozpočtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání na rok 1995, podle sněmovního tisku 1186
část č. 23 (8. 12. 1994)

Bod č. 17
části č. 23-24 (8. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 28
části č. 13-14 (8. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 15 (8. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541
část č. 13 (24. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 11
část č. 14 (21. 6. 1995)

Bod č. 12
část č. 15 (21. 6. 1995), část č. 27 (22. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 16
část č. 11 (27. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 1 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 18, část č. 20 (7. 12. 1995), část č. 28 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení
části č. 10-11 (20. 12. 1995)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - druhé čtení
část č. 12 (13. 3. 1996)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - třetí čtení
část č. 25 (14. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP