Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Brožík

Schůze: 2, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 2 (26. 1. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993), část č. 7 (19. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 16
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 39 (10. 7. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 6 (1. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993)

Bod č. 20
část č. 41 (7. 12. 1993), část č. 44 (8. 12. 1993)

XXII. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., a zákona č. 210/1993 Sb., ze dne 8. 12. 1993
část č. 44 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (17. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 17
část č. 13 (1. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 22
část č. 12 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 17 (3. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 19 (8. 12. 1994)

Bod č. 4
část č. 9 (7. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 20 (16. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 28 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 21 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 20 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
část č. 44 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

část č. 5 (26. 9. 1995)

Bod č. 3
část č. 4 (26. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 5 (18. 10. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny
část č. 2 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 10 (6. 12. 1995), část č. 39 (12. 12. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení
část č. 3 (5. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na r. 1996 podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení
část č. 36 (12. 12. 1995)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2083 - třetí čtení
část č. 16 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP