Předpis 40/1961 Sb.

Citace40/1961 Sb.
NázevZákon o obraně Československé socialistické republiky
Částka18 (2. 5. 1961)
Účinnostod 2. 5. 1961, zrušeno dnem 1. 12. 1999
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
34 Vládní návrh zákona o obraně Československé socialistické...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1924rušíZákon o poštovních holubech 
117/1924rušíZákon o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské 
68/1932rušíZákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru 
63/1935rušíZákon o vyvlastnění k účelům obrany státu 
82/1935rušíZákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům 
33/1936rušíZákon o civilních hlídačích vojenské správy 
131/1936rušíZákon o obraně státu 
320/1936rušíZákon o změně správní působnosti vojenských útvarů 
104/1947rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů 
94/1950rušíZákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 
146/1950rušíVládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů 
161/1950novelizujeVládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy 
5/1951rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti 
92/1951rušíZákon o branné výchově 
87/1952rušíZákon o reorganisaci branné výchovy 
55/1956novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení1
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy2
17/1976novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o obraně Československé socialistické republiky, zákon o působnosti federálních ministerstev a zákon o branné výchově3
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)3
15/1993novelizujeZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů4
222/1999rušíZákon o zajišťování obrany České republiky5


ISP (příhlásit)