Stenografický zápis 104. schůze, 26. května 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec David Pražák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Radek Holomčík
Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno od 9.17 do 9.19 hodin.)

Poslanec Jan Farský
Předseda PSP Radek Vondráček


Sloučená rozprava k bodům 325 a 326 /sněmovní tisky 1008 a 1009/

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Lukáš Černohorský
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Jakob
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jan Jakob
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kupka
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka


325. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Přemysl Mališ
Poslanec Martin Kolovratník
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Marian Jurečka


326. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - třetí čtení

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec Jiří Kohoutek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vít Rakušan


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Pustějovský
Poslanec David Pražák
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Radim Fiala


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec David Pražák
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Zdeněk Podal
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Petr Pávek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Pávek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


49. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1027/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 17.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


393. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


394. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Poslanec Martin Kolovratník


395. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Tomáš Martínek
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Alena Gajdůšková
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno v 18.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.50 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec David Kasal
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Plzák
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec František Navrkal
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vlastimil Válek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena ve 20.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP