(19.20 hodin)
(pokračuje Feranec)

Pane poslanče Bartošku, prostřednictvím pana předsedajícího, neexistuje něco jako znalec v oblasti práva. Nic takového neexistuje. Jediný orgán, který může rozhodnout o právní záležitosti, je soud. Všechno ostatní jsou jenom nějaké názory toho, kdo předkládá. Takže opakuji: Neexistuje kategorie soudní znalec v oblasti práva. Nikdy to nebylo a doufám, že ani nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl stručně zareagovat na kolegu Bláhu, který položil dotaz ohledně tajné a veřejné volby. Piráti celé tři roky konzistentně prosazují, aby poslanci hlasovali veřejně, protože podle toho, jak hlasujeme, lidé následně hlasují ve volbách. A pokud se nedozví, jak hlasujeme, tak je podle mě poměrně obtížné posoudit, jestli s konáním daného poslance souhlasí nebo nesouhlasí. Proto prosazujeme princip veřejné volby, pokud volí volení zástupci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Antonín Staněk. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Já si myslím, že to porovnání veřejné volby, tajné volby by opravdu nebylo namístě. Samozřejmě že volba, kterou volíme například v rámci voleb do Poslanecké sněmovny, je ze zákona tajná. Ale stejně tak je naprosto legitimní a transparentní požadovat volbu veřejnou. Není na tom nic nesprávného ani není na tom nic špatného, abyste, pane poslanče - prostřednictvím pana předsedajícího - případně měl možnost vyjádřit i před svými voliči, koho preferujete, aby reprezentoval třeba vás v Radě České televize.

Víte, já jsem tady zažila mnoho voleb a i velmi respektuji to, že vždycky byli v Radě České televize zastoupeni lidé více levicových názorů, více pravicových názorů, více liberálních názorů, více konzervativních názorů. Ale to, proč vlastně dneska je ohledně té volby do rady vlastně možná více slov a odehrává se to tak, jak se to odehrává, je dáno našimi zkušenostmi z posledních voleb a tím, jak probíhá příprava této volby, kdy podle mého názoru výbor selhal. Výbor nedodržel pravidla stanovená zákonem. Byli nominováni lidé, kteří byli nominováni institucemi, které nedodržují zákon. Já si myslím, že i ty zkušenosti, to není opravdu o tom, kdo má více pravicový, levicový, liberální, konzervativní názor, ale opravdu někteří reprezentanti v Radě České televize neplní ty úkoly. Ono opravdu mnohdy už je to takové panoptikum. A já musím říct, že to je i mimo důstojnost a mimo roli stanovenou zákonem, kterou tato rada má. A opravdu veřejnoprávní média patří k základním kamenům (Předsedající: Čas, prosím.) demokratické společnosti a my za ně musíme bojovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Antonín Staněk, poté pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak na úvod poznámka číslo 1. Mluvím zde jako poslanec Parlamentu České republiky Antonín Staněk, nikoliv za klub České strany sociálně demokratické, aby někteří neměli pocit, že mluvím za ČSSD, protože možná se to nebude líbit. Ad 2, už když jsem před první volbou členů Rady České televize avizoval, že nás čeká horké léto při druhé volbě, protože všichni si vzpomeňte, jak jsme zde byli všichni osočováni, kteří chtěli volit, jak chtěli volit, že vlastně nevolíme demokraticky, že volíme různě pod různými vlivy a tak dále, tak já jsem říkal: A to počkejte, co přijde při druhé volbě! A už je to tady.

A teď faktická poznámka na předpředřečníka. Ano, pan kolega zde chtěl zařadit bod o odvolání paní radní Lipovské. Tento bod Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nezařadila. A čeho jsme byli svědky v tuto chvíli? Byli jsme svědky naprosto rozsáhlé obžaloby ženy, která stojí v Radě České televize a hájí zájmy podle svého nejlepšího svědomí. Slyšeli jsme zde sice rádoby fakta, ale ani jeden fakt nebyl podložen konkrétně. Takhle bych mohl mluvit o spoustě a spoustě věcí.

Paní Lipovská nedělá nic jiného než svou odbornost, to znamená jako ekonomka sleduje hospodaření České televize a upozorňuje na nedostatky, které jsou s tímto hospodařením spojené. Dodnes mi nikdo neodpověděl na otázky, které padly při debatě s vedením České televize (Předsedající: Čas, pane poslanče!) a podobně. Já ho dodržím a ještě se jednou přihlásím. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Určitě, je to možné, děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Holomčík.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říci Pirátům, že podobně jako oni prosazovala veřejnou volbu v padesátých letech budovatelská mládež. A opravdu to dopadalo tak, že pak byly procesy s těmi lidmi, kteří veřejně řekli svůj názor. A všimněte si, jak byli odsuzováni lidi, aniž něco udělali, jenom na základě veřejného mínění! Je to obrovsky nebezpečná věc. To znamená, opravdu zamyslete se nad tím a zamyslete se nad tím, proč asi tady odjakživa celou dobu voleb v Poslanecké sněmovně se volilo tajně? To chcete říct, že všechno, co tady probíhalo tajně, tak bylo špatně? Za mě je transparentní, aby o tom, jestli bude tajná volba, nebo veřejná, rozhodla většina v Poslanecké sněmovně. Je to právo každého poslance a my bychom ho měli respektovat, aby se nestávalo to, co se tady děje, že ještě se nic nestalo, ještě nebyl nikdo zvolen, a už dopředu odsuzujeme. To znamená, že my už dopředu říkáme: To, co udělají ti druzí, je špatně. Ale takhle se přece nedá žít ve svobodném státě! Každý máme právo na názor, každý máme právo na volbu a měli bychom se k sobě s úctou chovat.

Věřte tomu, že od doby socialismu jsme se vrátili zpátky pomalu do komunismu. V socialismu hromada věcí nebyla takhle běžná, jako je dneska. A mohli bychom tady o tom diskutovat (Předsedající: Čas, pane poslanče.) hodně dlouho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Holomčík, připraví se pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil už před chvilkou. Chtěl jsem jenom doplnit kolegu Ferjenčíka v reakci na pana poslance Bláhu a pan poslanec Bláha to ještě víc rozvinul. Mně přijde mimořádně nešťastné až hloupé tady srovnávat volbu občana ve volbách a volbu poslance jako zástupce lidu v Poslanecké sněmovně. Nikdy v životě bychom jakkoliv nezpochybňovali to, že jakákoliv volba občana v demokratických volbách musí být tajná,. To je naprosto základní princip svobodných voleb, to, že každý jeden člověk hlasuje tajně. Ale my tady nejsme v pozici občana. My jsme tady v pozici zástupce občana. My požíváme mandátu, který jsme získali v demokratických volbách od občanů této země. A přece musíme nějakým způsobem být schopni říct, proč nás ti lidé volí. Naprosto respektuji, byť s tím nesouhlasím, ale respektuji, že se někomu veřejná volba může zajídat, že se mu nemusí líbit. To respektuji. My to máme jinak. Ale fakt bych velmi ocenil, kdybychom nepoužívali tenhle oslí můstek, který je víc oslí než můstek, v tom, že srovnáváme upírání tajné volby občanům tím, že tady chceme hlasovat veřejně. To je úplný nesmysl. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP