(19.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, o svazácích tady nepadlo ani slovo. Já jsem ba přímo ani nesrovnával nikoho s budovatelskou mládeží. Já jsem jen říkal, že podobně tady hovořila budovatelská mládež v padesátých letech. Ale srovnání, že bych řekl: Ano, páni Piráti, prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste takoví - v žádném případě.

Vy jste mi tady pořád neodpověděli na tu jedinou otázku, která byla nejdůležitější: takže doteď všechny ty volby, které byly tajné, byly špatně? Doteď to nevadilo? Nikomu? Našim občanům, poslancům před námi a před před námi? Já to nechápu. Jestliže přece si zvolí něco Poslanecká sněmovna, tak bychom k tomu měli normálně přistoupit a mělo by to nějakým způsobem fungovat. A věřte, že já jsem ten poslední, který by chtěl porušovat zákony a který by chtěl někoho preferovat. Budu hrozně rád, když právě Česká televize bude nezávislá, ale opravdu nezávislá, že nebude tlačit do odpovědí, které chce slyšet, a řešit ty věci jinak, než ve skutečnosti jsou.

A mě hrozně mrzí tahle diskuse tady. Místo toho, abychom dělali svoji práci, tak tady hrajeme hry, které jsou absolutně v rozporu, řešíme věci, které nikdy neovlivníme. Tady se mluví o tom, že Česká televize je nezávislá na rozpočtu. Vždyť to není pravda! My přece řešíme, jaké poplatky budou, které se budou vybírat od našich občanů, my stanovujeme výši těch poplatků, ne Česká televize. (Předsedající: Čas, pane poslanče.) My to musíme odsouhlasit a podle toho je pak ta Česká televize. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Staněk, poté pan poslanec Zlesák. Prosím.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji za slovo. Já jsem pochopil, že cílem dnešního dne je vydržet do 20. hodiny a pak nás budou čekat ony krásné přestávky. Takže nechci přispívat protahování času do 20 hodiny, ale znovu chci zde jenom jedno připomenout. Chci se zastat paní Lipovské, protože neměla možnost tady vystoupit a vše, co zde bylo řečeno, obhájit a objasnit. A to se mi skutečně, skutečně nelíbí.

Potom chci říci, že při volbě členů rady volíme ty, kteří mají dohlížet na hospodaření České televize. Dodnes nemáme také my, poslanci, jasno, jestli vrcholný management České televize má, nebo nemá předkládat majetková přiznání. Já jsem osobně přesvědčen, že tomu tak má být. A je mnoho a mnoho dalších otázek, které bychom mohli klást z druhého úhlu pohledu a z druhého úhlu spektra tohoto problému. A bohužel tady zaznívaly - a proto jsem také vystoupil - jenom témata z toho úhlu pohledu jednoho. A nebudu říkat proč nebo jaký je ten smysl a záměr. Takže já chci hájit oboustrannou pravdu. Nevím, jestli pravda vyjde najevo, ale měl by být dán prostor i tomu, kdo zde byl takovýmto způsobem dehonestován.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já věřím, že pravda zvítězí. Prosím pana poslance Zlesáka a připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rád reagoval k některým předřečníkům, kteří tady srovnávali poslance a obyčejného občana. Chápu, že toto srovnání trochu pokulhává, ale já jsem před časem četl zajímavé pojednání o Federálním shromáždění, které fungovalo zhruba od roku 1969 do roku 1990. Zkuste si tipnout, kolikrát za těchto cca 30 nebo 20 let tajně hlasovali. Oni nehlasovali ani jednou, a víte proč? No, bylo to zdůvodněné tak, že veškerá moc patří pracujícímu lidu. A já si myslím, že je zcela legitimní, pokud se plénum Sněmovny rozhodne, že bude tajná volba. Nevidím v tom žádný problém a rád pro ni budu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Skutečně o tom rozhodneme v hlasování, jestli se k tomu dostaneme. Pan poslanec Bartošek s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátce k tomu, co jsem zde říkal. Já jsem přišel s tím, že jsem přesvědčen, že můj názor je podložen určitou právní analýzou, o které jsem přesvědčen, že je správná. Přišel jsem a říkal jsem: Pojďme se o tom bavit. Můžete mě přesvědčit, že můj pohled na věc je špatný nebo že nemám pravdu - zařaďme bod a argumentujte. Pane bývalý ministře kultury, prostřednictvím pana předsedajícího, pojďte. Pojďte a přesvědčte mě o tom, že mé argumenty jsou liché, že to, co říkám, není pravda, že moje výchozí stanoviska jsou mylná. Já se nechám přesvědčit nebo s vámi budu klidně rád o tom polemizovat.

A druhá věc, poslouchejte mě pozorně. Já jsem nezpochybnil nikoho z těch, co jsou navrženi do druhého kola. Já jsem řekl, že se chci bavit opět o právní analýze, zda ty organizace, které navrhují, jsou v souladu se zákonem. To je všechno. Nikoho nenapadám, nikoho neosočuji, mluvím pouze o tom, zda v případě volby Rady České televize je dodržován zákon. To je všechno.

A jinak, pane poslanče Juchelko, prostřednictvím pana předsedajícího, myslím, že se dokážeme spolu kultivovaně bavit o spoustě věcí. Rozumím, že některé věci jsou otázkou vkusu, že já vám nesedím v této situaci. Možná že pro váš žaludek je snesitelnější premiér ve střetu zájmů, se kterým se v Evropě nikdo nebaví, že pro váš žaludek je snesitelnější nátlak na nejvyššího státního zástupce od ministryně spravedlnosti, který radši odstoupí. Možná že tohleto váš žaludek snáší lépe včetně personálního kolotoče na Ministerstvu zdravotnictví -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já se cítím povinen vás volat k věci.

 

Poslanec Jan Bartošek: Asi je to fakt otázka vkusu. Já jsem tady od toho, aby se respektoval zákon, a o tom se chci bavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se obrátím, vaším prostřednictvím, na pana Ferjenčíka a Holomčíka. Víte, kolegové, když vystoupíte a někoho obviňujete z urážení, tak já nevím, kdo první nazval pana poslance oslem. Bylo to hezky řečeno - oslí můstek, vlastně bez můstku.

A druhá věc, pane kolego Ferjenčíku. Stačí, když to řeknete klidným hlasem, nemusíte se rozčilovat. My to slyšíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, budeme pokračovat. Pan poslanec Juchelka a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Faktické poznámky postupně přibývají. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc. Já budu mluvit k panu poslanci Ferjenčíkovi, vaším prostřednictvím, protože já jsem nemluvil o tajné nebo veřejné volbě. Já jsem mluvil o svobodných volbách. A já se vás ptám a nedostal jsem tu odpověď, zdali si od 20. hodiny budete postupně brát přestávky, abyste tu svobodnou volbu obstruovali, a tím pádem zamezili poslancům, aby mohli hlasovat do dovolby Rady České televize.

A na pana Bartoška a na paní poslankyni Langšádlovou mám také dotaz, vaším prostřednictvím. Když tedy se bavíme konkrétně, tak nám řekněte, která ta občanská sdružení konkrétně a co porušují. Oni se možná ozvou. A pokud to máte samozřejmě od advokátní kanceláře pana Kučery, tak my jsme to probírali asi dvě hodiny na volebním výboru, mohli jste být přítomni, mohli jste se také vyjadřovat, mohli jste říkat, co vám na tom vadí. Tam byla velmi, bych řekl, vášnivá diskuse okolo toho. Pravděpodobně jste si neposlechli ani ten záznam a budete tady teď šermovat tím, co vám tady předloží pan senátor Smoljak. A samozřejmě doufám, že tam přečtete třeba i od toho právníka Kučery takové záležitosti, jako že třeba od tohoto občanského sdružení vidíme, že tam není aktivní Facebook, že nejsou aktivní na Facebooku, protože to je asi strašně důležité pro některé občanské sdružení, které by mělo nominovat. Možná že nám řeknete, které to občanské sdružení je významné, které může, že to třeba nemůže být na Jesenicku gymnastický klub, který vzdělává další trenéry, protože tam má fantastického dětského trenéra, protože po nich vlastně chceme jenom, aby platili koncesionářské poplatky, ale ne aby nějakým způsobem Českou televizi kontrolovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP