Stenografický zápis 104. schůze, 28. května 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


327. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Volný
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 13.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno ve 13.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.40 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


343. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - třetí čtení

Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 13.49 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 13.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP