(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka. Připraví se pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Na YouTube jsem viděl pár proslovů před rokem 1989 tamní politické reprezentace a můžu říct, že pan kolega Bartošek, prostřednictvím pana předsedajícího, se tomu velmi silně přiblížil. Pane Bartošku, prostřednictvím pana předsedajícího, u mě, a je mi to lidsky strašně moc líto, jste tímto klesl, tímto projevem a obžalobou Hany Lipovské na úplné politické dno. Jste demagog, manipulátor a lhář. (Potlesk z lavic ANO.)

Jednou z nejvyšších hodnot každé demokracie jsou svobodné volby. A já se ptám všech těch, kteří budou opět obstruovat, zdali tyto svobodné volby, zdali tato hodnota bude opět pošlapána tím, že si od 20. hodiny vezmete každý klub dvouhodinovou přestávku proto, abychom opět nemohli svobodně zvolit další členy Rady České televize a dalších členů dozorčích rad. Ptám se vás, zdali budete opět obstruovat demokratické volby, které jsou základní hodnotou a pilířem každé demokracie. My jsme tady byli zvoleni a my svobodně máme volit právě do těchto institucí, což vy opět budete obstruovat. Je to neuvěřitelné, co se tady děje. Demagogie, lži a manipulace. Přitom nejde o nic jiného, jenom o dovolbu čtyř radních do České televize, kteří podle zákona nemají jinou funkci než dělat to, že kontrolují hospodaření, činnost. A to dělají se svým nejlepším vědomím a svědomím. Styďte se! (Tleskají poslanci v lavicích ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a pan poslanec Bartošek se hlásil s faktickou poznámkou z místa, nicméně já musím dát přednost těm, kteří se přihlásili dříve, takže pan poslanec Dolínek, poté pan poslanec Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já bych chtěl panu poslanci Bláhovi, prostřednictvím pana předsedajícího, říct, že svazáky nemáte jenom v řadě Pirátů, ale klub sociální demokracie má své usnesení, že chce volbu veřejnou. Takže máte tady 14 svazáků ze sociální demokracie ve věku 40 až kdoví kolik let. Asi nemůžete mé kolegy nařknout z toho, že jsou svazáci. Prosím, važte slova, važte to, koho tady napadáte. My máme důvod jednoduchý. Zákon predikuje primárně volbu veřejnou, pouze v případě, že chce plénum, tak bude volba tajná. Nezpochybňujeme, že když většina odhlasuje volbu tajnou, že to tajná volba bude. Jenom říkáme, že v tuto chvíli je to téma natolik zásadní, natolik společensky otevřené a natolik společnost rozdělující, že je úplně normální a legitimní žádat, aby se každý k této věci přihlásil.

V drtivé většině jiných voleb, ať je to RRTV, Vinařský fond a další, které máme nebo jsme měli v historii, jsou ty volby jednoduché. Politické strany zde zastoupené nominují, tajně se volí. Zde nominují organizace, u kterých bylo prokázáno právním posudkem, že nesplňují zákonné požadavky, které zákon na nich vyžaduje, nebo nenaplňují svůj účel podle zákona, aby mohly nominovat. Přesto jejich nominanti byli navrženi a my říkáme, tak pojďme veřejně říct, kdo se k těmto nominantům hlásí. Nic víc, nic míň.

Ale sociální demokracie respektuje většinovou vůli Sněmovny. Tak prosím, pane kolego, nechte nás také říct náš názor. Nechme potom většinu hlasovat a my se jí určitě řídit budeme, jako se vždycky řídíme. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Sklenák, připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já navážu na svého předřečníka rovněž k panu poslanci Bláhovi. On říkal -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, ale mým prostřednictvím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Pane řídící, já neoslovuji pátým pádem pana poslance. Já jsem řekl, že směrem k poslanci chci něco říct. Takže mě nemusíte napomínat. Doufám, že mi přidáte pár sekund.

Podívejte se, Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář jsou jediné tři veřejné instituce, které nejsou financovány ze státního rozpočtu. Má to jeden dobrý důvod, a to je právě to, aby byly co nejdále od politického vlivu. Protože když se podíváte k našim sousedům, kteří přešli k tomu, že začali financovat veřejnoprávní média prostřednictvím státního rozpočtu, tak to dopadlo velmi špatně. Z těch televizí se staly státní televize, poté vládní televize a potom v podstatě hlásné trouby právě vládnoucí garnitury.

Čili tady se chce, a to byl úmysl zákonodárce, držet tyto instituce od politického vlivu. A proto také členy Rady České televize nenavrhují politici, poslanecké kluby, jak o tom mluvil pan poslanec Dolínek, ale spolky, instituce mimo politiku. A právě proto my se domníváme, že v tomto případě a jedině v tomto případě je namístě veřejná volba, aby všichni občané, kterým vlastně patří ta televize, aby mohli vidět, jak ti, které poslali do Poslanecké sněmovny, hájí jejich zájmy a koho volí. To je logika našeho návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Langšádlová. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve bych chtěl, vaším prostřednictvím, reagovat na kolegu Bláhu. Chtěl bych mu doporučit, aby pokud nás tady vyzývá ke vzájemné úctě, neurážel lidi, že jsou to svazáci. To potom vypadáte spíš jako pokrytec než jako člověk, který skutečně stojí o to, by v tomto sále panovala nějaká všeobecná úcta. To za prvé.

Za druhé jsem chtěl reagovat na pana kolegu Juchelku, vaším prostřednictvím. Tady jde o to, že vy se snažíte ovládnout Českou televizi a chcete to udělat tak, aby o tom nemohly ani napsat noviny, protože to bude po uzávěrce, místo toho, abyste to zařadili normálně na začátek jednacího dne a mohlo z toho být téma. Dokonce ani nechcete připustit, aby občané věděli, jak kdo v tomto klíčovém hlasování hlasoval. A ještě nás tady urážíte! Jděte se vycpat! (Reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a poprosím o přece jenom lepší jazyk v sále. Přece jenom tady ještě budeme asi dlouho, tak ať to vydržíme společně. Nyní paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Bláha.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Několikrát tady zaznělo, že demokracie je o volbě a že vlastně ta demokracie je, když se volí. No, s demokracií to není úplně tak jednoduché. Demokracie je i o dělbě moci. Demokracie je o občanské společnosti. Demokracie je i o ochraně institucí. A o tu jednu vzácnou pro demokracii instituci tady dneska jde, protože k demokracii patří i ochrana veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média se nám nemusejí někdy líbit, co dělají, a věřte nám, že my, co jsme zažili účast ve vládě, tak se nám mnoho pořadů, i těch, které třeba vám se nelíbí, taky nelíbilo, taky nelíbilo! To tak je, protože jsou kritičtí, velmi často kritičtí právě k vládní straně nebo k vládní skupině. Ale to ještě neznamená, že můžeme likvidovat veřejnoprávní média. A opravdu ty volby v poslední době byly takové, že to směřuje k destrukci a k ovládnutí České televize.

Pro nás je to velmi závažná situace, a navíc ani volbou, tímto demokratickým procesem, zkrátka nemůžete přehlasovat skutečnost, že nedodržujete zákony. Je faktem, že zkrátka část těch nominovaných výborem a odhlasovaných ve volbách výborem neodpovídá - neodpovídá! - ustanovení zákona. A to je něco, co jste nám za celou dobu nevysvětlili. Já si myslím, že nic na volbě, nic na té diskusi nevysvětluje to, že volební výbor vybírá kandidáty, kteří jsou navrženi oprávněnými organizacemi a sdruženími. Vy jste toto opravdu nesplnili. Já si myslím, že nemůžeme pokračovat v diskusi, dokud toto nebude vyjasněno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Staněk. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP