(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha, připraví se pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, za mého mládí před rokem 1989 bylo běžné, že se na veřejnosti říkalo něco jiného, než si lidi mysleli. A věřte tomu, že tak to je i v životě, že většina lidí na veřejnosti málokdy, když musí říct svůj názor, řekne svůj názor. Většinou řekne názor třeba kolegů nebo kolegyň nebo svých nadřízených, nebo ho neřekne vůbec, protože se za něj stydí - nebo ne že by se styděl, ale oni se bojí, že by ti druzí jim mohli ublížit. Jsou zranitelní psychicky, fyzicky. Já jsem byl vždycky ta otevřená mysl a říkal jsem ty věci na rovinu a věřte tomu, že jsem to díky tomu v životě neměl lehké. A vidím to ve své firmě, že často lidi nechtějí být ani veřejně chváleni, protože pak to schytají od svých kolegů. Žiju 60 let a už od školky jsem zaznamenal, že prostě lidi se nechovají na rovinu. Jak vy víte, třeba u Pirátů, prostřednictvím pana předsedajícího, že všichni chcete volit tak jako předseda? Dokud nebudete volit tajně, tak se to nedovíte, protože ti lidé, kteří by rádi volili jinak, se prostě nevyjádří, budou se bát o své postavení, o svoji pozici, třeba o svoji pověst. Tak to prostě je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než dám slovo dalšímu, tak dvě oznámení. Za prvé, pan ministr vnitra Jan Hamáček se nám omlouvá od 20 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, a pak za mnou dorazila dohoda všech předsedů poslaneckých klubů, že tedy jednací den by končil následujícího dne v 8 hodin tak, aby byla pauza mezi osmou a devátou na případný úklid sálu a podobně a nějakou hygienickou přestávku. Takže pokud nikdo není proti, tak je dohoda na tom, že jednací den by tedy končil v osm. A nyní pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, pěkný večer. Takže to budou dlouhé tři dny. Tady budeme do osmi, od devíti máme zastupitelstvo, to se taky natáhne do půlnoci, a pak se sem zase vrátím v devět v pátek. No, já jsem tedy původně tentokrát vystupovat nechtěl, to se přiznám, ale musím říct, že to, co jsem teď poslední půlhodinu slyšel, není o ničem jiném než o respektu k demokracii, respektive nerespektu k demokracii a k hlasování a k projevení nějaké vůle.

Tady se teď vede debata, jestli tajná, nebo veřejná volba. No, pokud to tady některým kolegům je jedno, tak proč tu veřejnou volbu nenavrhli někdy dřív, kdykoliv? Vždyť o personáliích se tady vždycky hlasovalo tajně. Já vám řeknu proč: protože to zatím vycházelo, protože byli zvoleni ti "správní". Jakmile začnou být voleni ti "špatní", tak je potřeba do toho hodit vidle. Ale to je nerespekt k většině. Notabene nikdo neví, jak v té tajné volbě, kdo a jak tam ten hlas hodil.

Za mě je to nebezpečný precedens. Já jsem se o tom s některými z vás bavil off record na chodbě. Prostě v momentě, kdy my tady začneme řešit personálie veřejně, tak už se z toho nedostaneme, jenom proto, že pro tuto chvíli to někomu nevyhovuje. Stejně tak jsme nikdy nezkoumali ty navrhující instituce v takové míře, jako se to dělo teď - no protože vždycky to navrhly ty instituce, které to navrhly, dokonce některé, které ve svých statutárních orgánech měly samotné politiky, ale protože jsou na té správné straně, tak to nikomu nevadilo.

Nezlobte se na mě, je to skutečně dvojí metr. Já se omlouvám, je to dvojí metr! Měla by být tajná volba, respektujme většinu, tak jak je tady. Možná, že po říjnu tady bude jiná většina, v pořádku, já ji budu respektovat stejně, i když budu v menšině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Ferjenčík k faktickým poznámkám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, zareaguji krátce na pana kolegu Juchelku. Demokracie rozhodně není tyranie většiny. Demokracie je něco úplně jiného a už díky tomu, už díky tomu zakladatelé, otcové zakladatelé americké demokracie, právě jednoznačně říkali, že demokracie není tyranie většiny. To je první věc.

Druhá věc je, že legitimní je používat všech legálních nástrojů, i těch legitimních, a je běžné, že se jich využívá. To není první obstrukce. A když už tady hovoříte o manipulacích, o lžích a podobně, myslím si, že to je zbytečné, ale pokud, tak si nejdřív svého předsedu, svého šéfa srovnejte. On je prokazatelný lhář, on tady řval, že tady sedí zloději, a nikdy je neřekl, nikdy neřekl!, kdo jsou ti zloději. Takže nejdřív si zameťte před vlastním prahem, než tady někoho budete tímhle způsobem urážet. Myslím si, že to je zbytečné.

Myslím, že to pan kolega Bartošek řekl poměrně jasně. Tady jde přece o to, že jsou tady otázky. Vy si myslíte, že se vyřešily, my si myslíme, že se nevyřešily. Je to samozřejmě otázka střetu jednotlivých názorů a je to zcela v pořádku. A myslím si, že není potřeba ani do toho potom dávat takové emoce. Myslím si, že tady k tomu patří, abychom se bavili racionálně, skutečně používali argumentů a neútočili jeden na druhého. Je to myslím úplně zbytečné. Vím, že k politickému stylu především vašeho pana šéfa to patří. Já to respektuji, ale úplně se mně to nebude - nepokřikujte tady na mě, nejsme v židovské škole - ale i tohle hovoří o tom, jak to bylo. To znamená ano, já jsem s ním byl ve vládě a už do ní nechci, protože ta zkušenost je naprosto katastrofální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Navrkal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jen poprosit, vaším prostřednictvím, kolegyni Kořánovou, aby trochu zvážila, jestli je vhodné hovořit tady o kádrování a nějakém nátlaku. Vy naprosto běžně sdílíte výsledky hlasování v této Sněmovně na svých sociálních sítích a na tom přece není nic špatného. A teď tady tvrdíte, že úplně stejná činnost je nějaké kádrování, něco zavrženíhodného. My jenom dlouhodobě, tři roky v kuse, říkáme, že je správné, aby volení zástupci lidí volili veřejně, aby se pak lidé v dalších volbách mohli rozhodnout, jestli jsou s tím hlasováním spokojeni nebo nespokojeni. Mě hrozně mrzí, že vám tenhle postoj přijde nějak nesrozumitelný nebo nekonzistentní. My to říkáme dlouhodobě, ve všech volbách, co se tady hlasovaly. O tajné volbě jsme vždycky hlasovali proti tajné volbě, my se rozhodně nebojíme hlasovat veřejně a rozhodně to není tak, že by nad námi stál nějaký šéf strany, který by nás nutil. Myslím si, že na zaklekávání jsou tady jiní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní pan poslanec Navrkal.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo. Pěkný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych jenom rád, prostřednictvím pana místopředsedy, zareagoval na kolegu Nachera. To, že bychom tady hlasovali teď veřejně, by rozhodně nebylo bezprecedentní. Třeba v roce 2004 Poslanecká sněmovna volila Radu Českého rozhlasu veřejně, takže by to rozhodně nebyl žádný precedens, natož nějaký nebezpečný precedens. Naopak, jak tady už uvedl v předchozí faktické poznámce, my jsme v tomto naprosto konzistentní a neustále na volební komisi navrhuji, abychom hlasovali veřejně. Vlastně to, že tady hlasujeme tajně, je jenom tím, že tady si pak Sněmovna schválí tu tajnou volbu na návrh volební komise, proti čemuž my neustále bojujeme. My jsme v tom, jak tady řekl kolega Ferjenčík, naprosto konzistentní. A opravdu mě mrzí, že kolega Bláha si představuje demokracii tak, že si tady bude hlasovat, jak chce, a nebude za to svým voličům zodpovědný. Takhle dle mého demokracie fungovat nemá, ale to už bych tady opakoval, co již tady bylo mnohokrát řečeno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Dolínek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP