Stenografický zápis 65. schůze, 19. listopadu 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Schůze přerušena ve 14.06 hodin.)
(Schůze pokračovala v 19.08 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Skopeček
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Pavel Juříček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Roman Onderka
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Výborný
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Birke
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jaroslav Holík
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Dolejš
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Ondřej Veselý
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Chvojka
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec František Vácha
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Řehounek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 1.28 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 1.37 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Lukáš Černohorský
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 1.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP