(0.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak já v tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného. Pan poslanec Roman Onderka a Mikuláš Ferjenčík se hlásí do rozpravy, aby načetli správně ten svůj návrh, byť pan předseda klubu ODS na to netrvá, ale ať dáme všem věcem do souladu. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Já děkuji, pane místopředsedo. Jenom pro kolegu Výborného vaším prostřednictvím. Na váš dotaz, proč jsme ve vládě a jakým způsobem tady sociální demokracie vystupuje a argumentuje, už jsem odpovídal, stačí, když se podíváte do stenozáznamu a získáte ho zrovna v této místnosti. Nemyslím tím nic špatného. Ale stačí se podívat a načtete si tam veškeré věci.

Jinak vás chci upozornit, že ve svém životě jsem brečel velice málo. Většinou, když mi umřel někdo z blízkých, tak jsem to fakt nevydržel. A nemíním v Poslanecké sněmovně brečet ani teď, ani do budoucna.

Co se týče, abychom dali jednacímu řádu Poslanecké sněmovny jakožto zákonu České republiky zadost, dovolím si načíst úpravu zákona, který projednáváme ve třetím čtení, dle jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Do ustanovení o účinnosti zákona se vkládá text: "§ 16 a § 16a ve znění pozměňovacího návrhu M1 pozbývá účinnosti dnem 31. 12. 2022". A zároveň vás tímto žádám o podporu mého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Máme po půlnoci, takže vám přeji krásný nový den. A vystoupí poslanec Mikuláš Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem to pro jistotu nahrál do systému, je to návrh u toho sněmovního tisku 910 pod číslem 6873, ke kterému se tímto hlásím, touto cestou. A je to tedy jen oprava u toho pozměňovacího návrhu k odpisům.

A dále jsem chtěl požádat o podporu dvou dalších pozměňovacích návrhů, protože vzhledem k výbušnosti toho tématu superhrubé mzdy tak trochu zapadla debata o dalších pozměňovacích návrzích, které často mají miliardové dopady. A my jsme se snažili nějak reflektovat i ty výtky paní ministryně, která říká, že opozice nikdy nenavrhuje nic, co by bylo pozitivní pro příjmovou stránku rozpočtu. Z toho důvodu jsme navrhli dvě věci do tohoto zákona.

Za prvé můj pozměňovací návrh pod písmenem J1, který umožňuje obcím zvýšit daně z nemovitých věcí. Bavíme se o komerčních nemovitostech. Chápu, že teď v krizi to asi použitelné extra nebude, ale do budoucna určitě ano. Mohlo by to samosprávám aspoň částečně vykompenzovat ten propad příjmů, který hrozí, pokud bude schválen pozměňovací návrh pana poslance Babiše.

A dále jsem nahrál pozměňovací návrh pod písmenem J3, který ruší jednu daňovou výjimku, a to osvobození příjmu z prodeje cenných papírů od daně z příjmu. Myslíme si, že skutečně by bylo správné ty daně z práce a z kapitálu sbližovat místo toho rozevírat ty nůžky. Takže tady rušíme jednu daňovou výjimku. Týká se to až prodejů nad 20 milionů korun za rok. Tak doufám, že aspoň zrušení této daňové výjimky podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, rozhlédnu se, zdali mám ještě někoho, kdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. A nyní se táži na závěrečná slova. Má zájem paní ministryně? Nemáte zájem. Paní zpravodajka? Nemáte zájem.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já zagonguji. A prosím zpravodajku, no, ono asi nebudeme hlasovat hned, jak tak koukám vlastně. Takže trošku to bude delší. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Tak prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury, která je obsažena v usnesení rozpočtového výboru, který máte k dispozici jako tisk 910/3. Pozměňovací návrhy jsou navrhovány, aby byly rozděleny do několika skupin, a sice skupina první, což by měly být pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z nemovitých věcí. Sem patří pozměňovací návrh A1 a J1.

Do druhé skupiny, tam patří pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů a související změny. A sice za a) bychom hlasovali osvobození od daní z příjmů. Tam patří pozměňovací návrhy J3, R1, R2, Q2, L1, Q3, V4, L4.

Dále bychom hlasovali slevy na dani a daňové zvýhodnění. Pozměňovací návrhy J7, J6, které je totožné s J8.2, L6, J5, L7, F2, které je totožné s P3, L8, J4, P1 a P2.

Potom bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které se týkají zrušení superhrubé mzdy a pravidla rozpočtové odpovědnosti a rozpočtové určení daní. To jsou pozměňovací návrhy I1, V2, které je totožné s J9, J8.1, M1, B1, F3, B3, C.

Potom bychom hlasovali odpisování majetku a související změny DPH. Sem patří pozměňovací návrhy A2, A3, J2, G4, A4, Q5, Q6.

Dále je to skupina přechodných ustanovení k dani z příjmů a změna účinnosti. Pozměňovací návrhy G3, G5, A5, G2, L2.

Třetí skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o spotřební dani. Sem patří pozměňovací návrhy A6, K, T, A7, G1, E, R3, H a Q4.

Čtvrtá skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změnu zákona v účetnictví. Zde máme pozměňovací návrh A8.

Pátá skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z přidané hodnoty, pod písmenem N1, N2, L3, které je shodné s návrhem L5, návrh D a B5.

Šestá skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o dani z hazardních her. Pozměňovací návrhy M2, F1, O.

Sedmá skupina - pozměňovací návrh obsahující změnu zákona o pozemních komunikacích, pozměňovací návrh I2.

Osmá skupina - pozměňovací návrh obsahující změnu v oblasti pojistného na sociálním zabezpečení, pozměňovací návrh S.

A devátá skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, energetické daně, pozměňovací návrh Q1.

Dále bychom postupovali tak, že nebyl podán návrh na zamítnutí. Takže nejprve bychom hlasovali o legislativně technických připomínkách, s tím, že opět tady seznámím, a myslím, že bychom to mohli zvládnou jedním hlasováním, pokud nebude požadavek to hlasovat zvlášť.

A pak bychom hlasovali, jak už jsem říkala o skupině pozměňovacích návrhů obsahujících změny zákona o dani nemovitostí atd. Ta procedura je v tom usnesení. Samozřejmě, budete-li si přát, přečtu ji celou, ale myslím si, že ji každý máme k dispozici. (Mpř. Okamura: Ano.) A u každého návrhu, který budu číst, budu říkat, o čem je. A další nehlasovatelnosti a provázanosti, které s tím souvisí. Takže tolik zatím k návrhu procedury.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak ano. Z hlediska jednacího řádu je v pořádku toto představení, co jste provedla. Ale mám tady žádost o vystoupení s přednostním právem. Takže nejprve předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura a potom Mikuláš Ferjenčík k proceduře, jo? Tak prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP