(19.30 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Vy říkáte, že prostor je na straně příjmů. Vám od roku 2014 do roku 2019 vzrostly příjmy o téměř 400 mld. O téměř 400 mld. taháte z kapes daňových poplatníků více peněz. Tak nám řekněte, kolik by se vám ještě líbilo, abyste lidem z těch kapes vytahali, abyste jako přerozdělovači byli konečně spokojeni s tím, že máte dostatek peněz. Žádná jiná vláda nedisponovala v historii ČR větším objemem na straně příjmové rozpočtu, větším objemem peněžních prostředků, než vaše vláda, a vám to stejně nestačí. Vy prostě chcete přijímat další státní zaměstnance, chcete mít další státní výdaje a chcete tahat peníze z kapes daňových poplatníků v mnohem ještě větší míře. Přece problém veřejných financí v České republice není příjmová strana, ale výdajová. Tak aspoň férově řekněte, jaká ta složená daňová kvóta má být, jestli má být 40, 50, nebo jestli chcete vzít těm lidem třeba 80 % jejich příjmů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně, faktická poznámka.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Velice ve stručnosti. Já musím korigovat naprosto neútočně slova pana prvního vicepremiéra Hamáčka. No my jsme si do vládního prohlášení skutečně dali 19 a 23 %, taky v které to bylo době, bylo to v roce 2018. Ale dali jsme si tam také ještě dovětek, že OSVČ, pro které by to znamenalo zvýšení daní, budeme to kompenzovat zaplacením 3/4 pojistného. To v pozměňovacím návrhu pana prvního vicepremiéra není.

Abych byla spravedlivá, on navrhuje zvýšení slevy na dani na 27 400, tuším, což nevykompenzuje to, že osobám samostatně výdělečně činným by toto zvýšilo daň z 15 na 19 %. Dnes? Dnes, kdy toto jsou nejzranitelnější skupiny? Kdy jsme jim zavřeli provozy? Kdy oni jsou na tom absolutně nejhůř, tak my je odměníme zvýšením daní? To je prostě pro nás nepřijatelné. Takže to je něco, přes co nemůžeme jít, a je potřeba si uvědomit, ano, zavázali jsme se 19, 23 v roce 2018, na vrcholu konjunktury. Dneska jsme v nejtěžší hospodářské krizi a potřebujeme prostě lidi podpořit. Takže my nemůžeme jít cestou, že zvýšíme daně OSVČ a vlastně zaměstnancům dáme 1,5 %. Těch 19 % je zhruba 1,5 %. To jim nepokryje ani inflaci. A mzdy v národním hospodářství neporostou. To bych chtěla říct.

Pak samozřejmě co se týče studie VŠE. Já jsem to studovala. Aby to bylo srovnatelné s návrhem Andreje Babiše na 15 a 23, tak by tam sleva musela být asi 46 500. Pak bychom rozpočtově na tom byli stejně, jako jsme s návrhem Andreje Babiše, a v podstatě takový návrh tady ale není. To znamená, vykompenzováno to není a udělali bychom opravdu velký v tomto směru problém. Takže já už o tom nechci vést další debaty. Já si myslím, že veřejné služby, do zdravotnictví dáváme 56 mld., je to náš společný rozpočet.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, paní ministryně. Já vám děkuji.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: V tuto chvíli bych to chtěla korigovat a říct, že OSVČ nemůžeme -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Musíme dodržovat časový limit. Děkuji. Pan poslanec Benda, pak znovu pan Skopeček k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážený pane vicepremiére, dámy a pánové, za prvé jednu poznámku k panu vicepremiérovi. Nepokládám za úplně férové vybírat evropské země a říkat, to jsou ti příšerný, nechceme mít rumunské zdravotnictví. Nepokládám to, radši vždycky volte nějaký příklad mimo než říkat, tohle jsou ti Drákulové. Myslím, že i z hlediska našich zahraničních vztahů to není úplně dobré.

A druhá poznámka, která mě taky trochu... Jmenovat zrovna zdravotnictví, které vás zřejmě inspirovalo tím předchozím bodem, kdy zdravotnictví je placeno z veřejného zdravotního pojištění, nikoli ze státního rozpočtu a daní, mi přišlo také trochu absurdní. Jestli se na něčem budeme muset uskrovnit, tak případně na výdajích státu, nikoli na výdajích veřejného zdravotního pojištění.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Onderka, faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Skopeček: Je to téměř historický okamžik, ale já souhlasím s předchozím vystoupením paní ministryně. A jenom se chci zeptat pana vicepremiéra Hamáčka, jestli ta jeho varianta, ten jeho pozměňující návrh, který znamená růst daní živnostníků, o kterých jsme se tady celé hodiny bavili, jak jsou v dnešní situaci na hranici života, jestli budou pokračovat i po pandemii, nebo skončí, tak jestli to vaše zvýšení daní pro OSVČ, pro živnostníky je opomenutím, že jste při psaní toho návrhu prostě toto opomněl, tato konsekvence vám nedošla, což se prostě může stát a je to legitimní, stane se to občas každému z nás. Anebo jestli je to opravdu plánovité zvýšení daní živnostníkům, kteří zrovna v této době - a znovu říkám, celé hodiny jsme se tady o tom bavili - bojují o svůj život. Skutečně si myslíte, že je to správný okamžik zvýšit daně OSVČ? Právě teď, kdy je potřebujeme podpořit, kdy jsme jim vymýšleli a z veřejných zdrojů platili bonusy, dotace apod., tak teď jim zvýšíme daně? Fakt je to ten optimální čas?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Všichni jsme si ten historický okamžik vychutnali a slovo má pan poslanec Onderka. Připraví se pan poslanec Ferjenčík, také faktická poznámka.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, paní ministryně, to je přece nefér. Také neútočně. Kolegy Hamáčka pozměňovací návrh s ohledem k té daňové zátěži jsem přednášel v Poslanecké sněmovně, a dokonce i do médií jsem doplňoval: sociální demokracie je připravena se bavit o kompenzaci pro osoby samostatně výdělečně činné. Že vy na to neslyšíte, protože chcete návrh pana Andreje Babiše, který počítá 15, 23, a cpete peníze těm bohatým, kteří je podle našeho názoru nepotřebují, je věc druhá. Že se budete točit teď na této záležitosti, stejně tak jako kolega Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího, to bezesporu chápu, je politická záležitost. Každý prostě máme jiný náhled. My si myslíme, že lidé, kteří berou víc než 100 tisíc, nepotřebují další finanční prostředky. Ale lidé, kteří nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, těch peněz určitě potřebují více. A to je cíl sociální demokracie.

Jinak prostřednictvím pana předsedajícího ještě pro pana Skopečka. Pan ministr vnitra Hamáček možná zde definoval zdravotnická zařízení jako privatizaci, možnou privatizaci, která sem opravdu moc nesedí, ale to je ta zkušenost, kterou máme s ODS, když byla historicky u vlády. A jestli bych měl dávat konkrétní příklady, rád tak učiním, a to i z jiných oborů v České republice. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Ferjenčík, faktická poznámka, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na paní ministryni k té poznámce ohledně živnostníků. Vy se tady schováváte za ty živnostníky. Já si myslím, že lepší řešení jsme navrhli my v této věci než pan vicepremiér Hamáček, a to zvýšit slevu na poplatníka víc. Takže skutečně větší procento živnostníků na té daňové změně neprodělá. To si myslím, že je celkem optimální řešení. Současně je potřeba zohlednit i přijetí paušální daně, kde další velká skupina živnostníků se může vyhnout tomu 19% zdanění. Takže tohle jsou dva faktory, proč si myslíme, že velká většina živnostníků, pokud by došlo k nějaké relevantní valorizaci té slevy, by nakonec potrestána nebyla. Ale já si myslím, že vy se schováváte za živnostníky, ale jde tam spíš třeba o věci jako daň z dividend, kterou platí třeba pan premiér, a takové věci.

A my skutečně nevidíme důvod pro to, aby zdanění práce bylo výrazně vyšší než jakékoli jiné příjmové daně, a z toho důvodu si myslíme, že je rozumné ten systém nějakým způsobem racionalizovat, tak aby se ty nůžky v tomto smyslu nerozevíraly, a rozhodně mi nepřijde vhodné schovávat se tady za živnostníky, kteří budou mít paušální daň, a doufám, že budou mít vyšší slevu na poplatníka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar, faktická poznámka. Připraví se pan vicepremiér Hamáček. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP