Stenografický zápis 15. schůze, 19. června 2007


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ondřej Liška
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Tluchoř


32. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec David Kafka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Marcela Mertinová


68. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Lubomír Suk


37. Senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 14/ - třetí čtení

Poslanec Michal Hašek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.19 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Tomáš Kvapil


59. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 /sněmovní tisk 198/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vladimír Koníček
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka


23. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 169/ - prvé čtení

Senátor Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Kala
Senátor Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Hamáček
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.02 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř


39. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


41. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Petr Tluchoř


42. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


43. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


45. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


46. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP