(14.20 hodin)
(pokračuje Vlček)

Ještě připomínám, že jste v pátek 15. června přes své poslanecké kluby obdrželi pozvánku na 17. schůzi, která bude zahájena zítra, to je ve středu 20. června v 9 hodin. Je to tedy 17. schůze.

Nyní bychom se zabývali body, jak jsme si je nyní schválili. To znamená, že první bude bod 32, poté by byl bod 68.

 

Když dovolíte, zahajuji bod

 

32.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy,
Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 82/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Walter Bartoš a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslankyně Marcela Mertinová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 82/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky. Hlásí se někdo z místa? Paní poslankyně Bohdalová, pak paní poslankyně Zelenková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, já mám drobnou technickou záležitost. V mém pozměňovacím návrhu v první větě "Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupuje bez přijímají zkoušky žák" - tam se doplňuje "-cí": "bez přijímací zkoušky žák". Došlo k chybě při přepisu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní poslankyně Zelenková. (V sále je rušno.)

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, na předchozích schůzích jsme zde diskutovali o tom, zda maturitu odložit, či neodložit, zda je připravená, či nepřipravená -

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, když dovolíte, já vás přeruším a požádám kolegyně a kolegy, aby se ztišili a mohlo tak důstojně probíhat jednání 15. schůze. Pokračujte, prosím.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: A trochu opožděně jsme také diskutovali o tom, zda je dobře, či špatně vymyšlená. Čas zatím běžel a také on konal své dílo… (V sále je stále velký hluk, poslankyně se odmlčela.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, chvilečku počkáme, skutečně, protože hluk, který v Poslanecké sněmovně je, je nevídaný a nedá se takto pracovat. Jestli se skutečně nezklidníte, vážené kolegyně a kolegové, přeruším jednání naší schůze a budeme pokračovat, až se uklidníte. Já si myslím, že už tady jsme tři týdny a že jste si mohli popovídat, takže není potřeba si povídat. Věci, které si potřebujete vyřešit, bych vás prosil, abyste si vyřešili mimo jednací sál. Děkuji.

Paní poslankyně, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Já už nechci připomínat obsah názorového střetu, který se na našich schůzích odehrál. Chci jen říci, že po takové názorové konfrontaci se obvykle někteří cítí jako poražení a někteří jako vítězové. A tento náš spor z minulých měsíců o maturitách - to chci říci velmi důrazně - nemá žádné vítěze. Má jen samé poražené, protože prioritní povinností a odpovědností každé vlády je nesporně dbát o co nejkvalitnější vzdělávání budoucí generace. Právě proto musí být odklad reformy maturitní zkoušky vnímán jednoznačně jako neúspěch, jako porážka a jako prohra. Prohra vlády, Parlamentu a všech, kterým záleží na úrovni a kvalitě našeho vzdělávání.

Na druhé straně je potřeba říci, že dva roky odkladu jsou prostě dva roky odkladu. A byť je to špatná zpráva, neznamená, trochu cynicky řečeno, nic víc, než že naše problematická a z mnoha důvodů nepřijatelná podoba maturitní zkoušky bude prostě fungovat ještě o dva roky déle.

Většina poslanců klubu sociální demokracie teď patrně podpoří s nejvyšší pravděpodobností odklad, ale zdůrazňuji, s vědomím existence stenozáznamu, že podpoříme odklad o dva roky. My totiž chceme pevně věřit, že za dva roky nepovedeme diskusi o dalším odložení o bůhvíkolik dalších let. Pokud by totiž k podobnému nešťastnému vývoji došlo, a my z toho máme důvodné obavy, byl by to jednoznačně krok pryč od civilizovaných zemí, krok pryč z vyspělé Evropy, byla by to rezignace na zodpovědnou přípravu našich mladých lidí. Všichni přece víme a všude se o tom mluví, jaké nároky klade vzdělanostní společnost právě na vzdělávání jednotlivce. Jakékoliv podcenění v této oblasti by se nám v budoucnu mohlo těžce nevyplatit.

Je to právě Parlament a příslušný výbor, který musí, a já věřím, že bude, plnit svoji kontrolní roli.

Vážení přátelé, toho, že naše současná maturita je maturita včerejška, že to je maturita, která nepatří do naší současné reality, do našich současných podmínek, toho si snad jsou všichni v této Sněmovně vědomi.

Teď se sluší poděkovat za pozornost, ale já v této chvíli poděkuji za pozornost jen některým kolegům. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O slovo se přihlásila paní místopředsedkyně Němcová. Paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, nevystupovala jsem v průběhu projednávání takzvaného školského zákona v minulém období, protože jsem se nechtěla plést do věcí těch odborníků, kteří jsou soustředěni v příslušném parlamentním výboru. Nevystupovala jsem ani v debatě, která byla zahájena v tomto volebním období, kdy projednáváme odložení tohoto školského zákona, a mé nevystupování bylo motivováno úplně stejně. Domnívala jsem se, že dojde k rozumné dohodě mezi těmi, kteří jsou kompetentní v této věci.

Musím se však ohradit proti tomu, co zde řekla paní poslankyně, která mluvila přede mnou. Já se nedomnívám, že je zde pouze pole poražených. Ptáte-li se mě, koho vidím jako vítěze, tak vidím jako vítěze studenty a vidím jako vítěze jejich rodiče a dalším vítězem jsou pedagogové. Jezdím velmi často a setkávám se se studenty středních škol, setkávám se na různých besedách s pedagogy i s rodiči, které toto téma výsostně zajímalo. Musím vám říci, že z této mé zkušenosti nevyplývá ani jeden požadavek žádné školy, žádného individuálního studenta na to, abychom v tomto zákoně v původním znění, tedy tak jak jej přijala Poslanecká sněmovna hlasy sociálních demokracie a komunistů, dále pokračovali a abychom se nesnažili alespoň odložením vyřešit neblahou situaci, do které jsme dostali jak studenty, tak pedagogy, tak rodiče těchto studentů.

Byla zde vedena debata o tom, kolik nás všechny přípravy na povinnou státní maturitu stály, co se dělo ve specializovaném odboru, který si ministerstvo školství k tomu zřídilo, nebo lépe řečeno v organizaci CERMAT, kolik desítek milionů, možná stovek, nás stály přípravy maturit, které se ukázaly, že nejsou akceptovatelné a nepovedou k výsledku, který si chiméricky někdo představoval, totiž k tomu, že se prověří kvalita jednotlivých středních škol a budeme moci s pomocí tohoto instrumentu, tedy povinných státních maturit, porovnat studijní výsledky jak učňů, tak studentů gymnázia.

Ukazuje se, že problémů je mnohem více a my, tedy ODS a věřím, že s námi i naši koaliční partneři, jsme motivováni k tomu, abychom nepustili studenty, kteří v těchto dnech končí třetí ročník a příštím rokem by se měli povinně se státní maturitou potýkat, tak abychom jim takto život zbytečně nekomplikovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP