(14.40 hodin)
(pokračuje Bičík)

Arabská dvě v článku římská jedna - hlasovat samostatně. A pak si dovolím zjednodušit proceduru, protože body E1 a E4 a body E2 a E3 spolu souvisejí, dalo by se o nich hlasovat ve dvou hlasováních. E1 plus E4, respektive E2 plus E3 jedním hlasováním. Jedná se vždy o jednu problematiku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pokud se dobře pamatuji, tak paní zpravodajka navrhla, aby se E1 až E4 hlasovalo dohromady jako celek.

 

Poslanec Milan Bičík: To v tom případě není možné, protože se jedná o dvě problematiky.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, to znamená, že navrhujete …

 

Poslanec Milan Bičík: E1 plus E4 a druhé hlasování E2 plus E3.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, paní zpravodajka zaznamenala, souhlasí s tímto postupem? Chvíli počkáme, než se dohodne paní zpravodajka s legislativou a s panem předkladatelem, aby si upřesnili proceduru, o které bych pak nechal hlasovat.

Pan poslanec Bičík - ještě s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Milan Bičík: Ještě drobnou poznámku. Pokud by hlasování, o kterém jsem hovořil, dopadlo tak, jak bych rád, znamenalo by to, že body G1 a G2 jsou nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče, ale to nelze předesílat, musíme mít tu proceduru prostě správnou.

Paní zpravodajko, můžete nám tedy oznámit, jestli s těmi návrhy, které byly předneseny, souhlasíte a zapracujete je do toho postupu, který jste přednášela? A pak bychom nechali hlasovat o tom postupu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vážený pane předsedající, souhlasím s tím, co navrhuje kolega poslanec Bičík. Jeho návrhy jsem zapracovala do vlastního hlasování jednotlivých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, takže děkuji. Mohu nechat o tomto postupu hlasovat? Kdo s tímto postupem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163: z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 180, proti nikdo. Konstatuji, že jsme schválili proceduru hlasování.

 

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosil bych paní zpravodajku, aby oznámila, o kterém pozměňovacím návrhu budeme hlasovat, vyjádřila se k nim a taktéž se k nim vyjádřil i pan zástupce navrhovatele. Prosím, paní zpravodajko, budeme hlasovat první návrh.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji vám, pane předsedající. Jako první bude hlasování o návrhu A, tedy komplexním pozměňovacím návrhu, který byl přijat usnesením výboru číslo 70. (Bez té dvojky.) Ano, samozřejmě, bez bodu dva, článek jedna.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Musíme bez toho, co navrhl pan poslanec Bičík. (Stanovisko zpravodajky: Kladné. Stanovisko předkladatele: Kladné.) Obě stanoviska kladná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164: z přítomných 181 poslankyň a poslanců pro návrh 179, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte dále.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji. Druhé hlasování by bylo hlasování o samotném bodu dva návrhu A. (Stanovisko zpravodajky: Neutrální. Stanovisko předkladatele: Samozřejmě kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Neutrální a kladné stanovisko.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 165 z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 103, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Třetí hlasování je hlasování o návrhu B3, což je pozměňovací návrh pana poslance Kufy. (Stanovisko zpravodajky: Kladné. Stanovisko předkladatele: Samozřejmě záporné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže máme stanovisko kladné a záporné.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 166: z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 88, proti 84. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Prosím, pokračujte, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Čtvrté hlasování je návrh bodu D3, je to pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové. (Stanovisko zpravodajky: Kladné. Stanovisko předkladatele: Tentokrát neutrální.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže máme stanovisko kladné a neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 167: z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 64, proti 33. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Páté hlasování bude návrh G1, varianta jedna, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Šojdrové. (Stanovisko zpravodajky: Neutrální. Stanovisko předkladatele: Kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Máme stanovisko neutrální a kladné.

 

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 168: z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 93, proti 4. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajko, pokračujte.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Dovolím si požádat o minutku strpení. (Zpravodajka listuje ve svých podkladech.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Posledně jsme hlasovali G1.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Vzhledem k tomu, že tady máme vlastně dvě varianty, které jsou variantami k usnesení výboru číslo 70, takže pokračuji. Tu variantu dva bodu G1 vlastně v tuto chvíli už vypouštíme a pokračujeme hlasováním bodu C1, což je pozměňovací návrh pana poslance Kafky, který se týká asistenční služby pro žáky. (Stanovisko zpravodaje: Záporné. Stanovisko předkladatele: Neutrální, mírně kladné.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Neutrální a mírně kladné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 169: z přítomných 182 poslankyň a poslanců pro návrh 45, proti 29. Konstatuji, že návrh nebyl přijat.

 

Než nechám pokračovat paní zpravodajku, poprosil bych, aby poslankyně a poslanci ve Sněmovně nevykřikovali. Pokud nevědí, jak mají hlasovat, tak prostě to je jejich problém. Je potřeba se zdržet těch slovních projevů.

Prosím, paní zpravodajko, pokračujte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP