Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radim Chytka

Schůze: 7, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 27, 28, 32, 34, 38, 39, 44, 48, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 78

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
část č. 190 (13. 12. 2006)

60. Ústní interpelace
části č. 76-77 (30. 11. 2006)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích /sněmovní tisk 151/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 64 (14. 3. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

část č. 125 (27. 4. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení
část č. 20 (5. 6. 2007)

17. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - prvé čtení
část č. 165, část č. 169 (13. 6. 2007)

21. schůze (25. - 27. 9. 2007)

část č. 32 (26. 9. 2007)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - druhé čtení
části č. 10-11 (25. 9. 2007)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení
část č. 120 (27. 9. 2007)

27. Ústní interpelace
části č. 107-108 (27. 9. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

část č. 218 (25. 10. 2007), část č. 286 (30. 10. 2007)

39. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - prvé čtení
část č. 343 (31. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

část č. 75 (29. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 102 (29. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

92. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení
části č. 231-232 (13. 2. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

17. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení
část č. 109 (14. 3. 2008)

83. Návrh Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu
část č. 266 (1. 4. 2008)

85. Ústní interpelace
části č. 84-85, část č. 88 (13. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

24. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - druhé čtení
část č. 143 (10. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

33. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení
část č. 71 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

24. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Břetislava Petra, Richarda Dolejše, Vlastimila Aubrechta a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 547/ - prvé čtení
část č. 132 (26. 9. 2008)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 56 (24. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

3. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení
části č. 157-158 (30. 10. 2008), část č. 206 (31. 10. 2008)

4. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 411/ - druhé čtení
část č. 209 (31. 10. 2008)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 520/ - druhé čtení
část č. 80 (24. 10. 2008)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení
části č. 75-76 (24. 10. 2008)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 478/ - druhé čtení
část č. 78 (24. 10. 2008)

111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
část č. 201 (31. 10. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 53-54 (3. 12. 2008)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení
část č. 66 (9. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - druhé čtení
část č. 280 (17. 2. 2009)

216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 196-197 (12. 2. 2009), část č. 333 (19. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 73 (19. 3. 2009), část č. 150 (26. 3. 2009)

55. schůze (3. 4. 2009)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - prvé čtení
část č. 11, část č. 13 (3. 4. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení
část č. 121 (5. 5. 2009)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení
část č. 116 (5. 5. 2009)

74. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - prvé čtení
část č. 90 (30. 4. 2009)

58. schůze (7. 6. 2009)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 15 (7. 6. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 33 (10. 6. 2009)

28. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - druhé čtení
části č. 134-136 (12. 6. 2009)

179. Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/ - třetí čtení
část č. 245 (19. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

39. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení
části č. 91-92 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

79. Zpráva vlády o řešení problematiky tzv. bytového fondu OKD se záměrem ochrany oprávněných práv nájemníků a zachováním závazků předkupního práva za podmínek uvedených ve smlouvě o prodeji z roku 2004
část č. 211 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení
část č. 42 (2. 12. 2009)

156. Zpráva vlády o aktuálním stavu v případu tzv. bytů OKD
část č. 107 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 112 (29. 1. 2010)

184. Zpráva předsedy vlády k situaci způsobené katastrofálním znečištěním ovzduší Moravskoslezském kraji, včetně návrhu na řešení
část č. 78 (28. 1. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

část č. 28 (14. 4. 2010)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení
část č. 17 (13. 4. 2010)

8. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jaroslava Krákory, Jiřího Carbola a Michaely Šojdrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 926/ - druhé čtení
část č. 21 (13. 4. 2010)

10. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - druhé čtení
část č. 24 (13. 4. 2010)

194. Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji /sněmovní tisk 1064/
část č. 70 (14. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 94 (16. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP