Sněmovní tisk 748
Novela trestního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Kateřina Konečná) předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Bebarová-Rujbrová,Konečná.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 748/0 dne 18. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 748/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1187).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 748/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 748/3, který byl rozeslán 15. 6. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 507, usnesení č. 1318).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 143, dokument 143/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 143/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 24. 7. 2009 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 306/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: fyzické násilí, mučení, obchodování s drogami, odnětí svobody, sebevražda, sexuálně motivované násilí, trestní sankce, trestní zákoník, vražda

Navržené změny předpisů (28)ISP (příhlásit)