Sněmovní tisk 410
Vl.n.z. trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 25. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/3, který byl rozeslán 4. 11. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 948).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 12. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 11, dokument 11/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 1. 2009 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 11/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 1. 2009 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 78).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 1. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 40/2009 Sb.Související tisk: 411 (Vl.n.z. trestní zákoník - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní právo, trestní zákoník, trestný čin

Navržené změny předpisů (26)ISP (příhlásit)