Sněmovní tisk 439
Vl.n.z. o Policii ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 439/0 dne 29. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Václav Šlajs a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 721).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 70 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 22. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 439/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona 10. 6. 2008 na 32. schůzi v podrobné rozpravě přerušeno.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 439/4, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 175, usnesení č. 848).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 7. 2008.
  Zákon Senátem schválen 17. 7. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 273/2008 Sb.Související tisk: 440 (Vl.n.z. o Policii ČR - související).


Hesla věcného rejstříku: Policie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, policie, pravomoc instituce, reforma základních institucí

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)