Stenografický zápis 53. schůze, 2. února 2006


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jaroslav Krákora


65. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od mezinárodní finanční instituce na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací /sněmovní tisk 1232/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Ladislav Šustr


118. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Petra Rafaje a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1214/ - prvé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal


169. Návrh na odvolání členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Ministr zemědělství ČR Jan Mládek
Poslanec Miloslav Kala
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Exner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Evžen Snítilý


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1217/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Ivana Levá


67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
(Ve 12.19 hodin:)

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)


67. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda PSP Ivan Langer
Senátor Milan Balabán
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Pavel Kováčik


173. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


214. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Alena Páralová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Marek Benda
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


215. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Jitka Gruntová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Jitka Gruntová
Poslanec Michal Hašek
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 17.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.15 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Kučera
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP