(15.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Rozhodnutí o případném vyhlášení konkursu by ze strany vedení českého závodu mělo padnout v nejbližších dnech.

Chtěl bych říci, pokud jde o náklady firmy Philips pro Českou republiku, veřejná podpora dosáhla cca 1,5 mld. korun. Přínosy této firmy pro Českou republiku 15,3 mld. korun ve formě zakázek pro podniky a další subjekty na území České republiky, 12 mld. korun investic, přičemž ten závazek byl 7 mld. korun. Cca 2 mld. korun na vyplacených mzdách a odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Vytvoření 1300 pracovních míst a proškolení 1700 zaměstnanců.

Pokud jde o řešení problému, jak jsem naznačil, situace je v tuto chvíli nejasná několik dní po jejím vzniku, takže samozřejmě v tuto chvíli nevíme tak přesně recept na to, jak vlastně ty věci řešit, ale to, že se o to budeme snažit, je zcela nepochybné. V krátké době proběhne jednání s nizozemským správcem konkursní podstaty, které rozhodne o budoucnosti továrny. Stále probíhá jednání se společností Osinek, která vyhodnocuje finanční situaci společnosti a potenciál trhu. Jde také o to, že CzechInvest intenzivně pracuje na umístění některého z nových investičních projektů do hranické zóny, resp. olomouckého regionu. Jde nám o nalezení nového investora, tak aby těch 1300 lidí našlo nová pracovní místa, kdyby bylo nejhůř. Proběhlo jednání s Českou exportní bankou o případné finanční výpomoci. Z důvodu velmi krátkého času na vyhodnocení situace není ovšem možné úvěr realizovat, ale říkám otevřeně, s ohledem na tu situaci, která se intenzivně vyvíjí, každý den se poněkud mění, že ty věci budeme schopni vyhodnotit možná v několika dnech, možná v jednom, ve dvou týdnech a budeme se snažit celou věc řešit tak, aby těch 1300 lidí buď mělo zachováno to zaměstnání, kde jsou, nebo byli zaměstnáni u nových zaměstnavatelů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní ještě požádám pana poslance Beneše, aby využil svého času. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedo. Mě fascinuje, jak se předseda vlády stále zastává výroků křišťálově čistých, které tady pronášel jeho předchůdce. Pokud je přesvědčen, že já jsem se vůči jeho osobě dopustil nějaké nekorektnosti, prosím, nechť postupuje cestou občanskoprávní a tam to bude rozhodnuto, protože jinak se tu o tom dohadujeme už poněkolikáté. Já jsem přesvědčen, že váš pan předchůdce se pohyboval velmi nestandardně na politika.

Ale nyní k těm investičním pobídkám. Jsem docela rád, že jste mi neodpověděl, jak máte obvykle ve zvyku, zcela jasným ano nebo zcela jasným ne a že jste správně řekl, že to budete ještě posuzovat a přehodnocovat.

Já za sebe říkám jedno. Nebýt různých na evropské úrovni přijímaných směrnic, např. o bezolovnatých pájkách, např. na naší úrovni o zákoníku práce, tak nepochybně náš elektrotechnický průmysl bude nadále více konkurenceschopný, než je tomu dnes. Pohybujeme se v globálním světě a v globálním světě platí, že bohužel doplácíme na nadměrnou regulaci, a toto je jeden z důkazů. Věřte, že po průmyslu obuvnickém a textilním je to další průmysl, tentokrát elektrotechnický, který opouští celou globální Evropu. Já bych se přimlouval za velmi pečlivé zvažování jakékoli další koruny do tohoto projektu, protože - nic si nenamlouvejme, dámy a pánové - zkrachuje-li matka, znamená to, že z ní už nikdo nikdy nic v budoucnu nedostane, ať závazek byl podepsán jakýkoli.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prostor k odpovědi má ještě předseda vlády. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, myslím, že v něčem se shodneme. Ta situace je určitě vážná, protože jestli bankrotuje matka, od které jsme si ještě včera nebo předevčírem představovali, že budeme žádat záruky za eventuální úvěr, který by České exportní banka poskytla, tak je situace opravdu vážná, ba téměř zoufalá. Ale já přece hovořím o něčem jiném - že budeme hledat východisko pro to, abychom věci řešili.

Pokud jde o ty útoky na mého předchůdce, myslím, že můj předchůdce je dostatečně schopný, aby se obhájil sám, ale co mi vadí, to jsou útoky na dámy. Jestliže vy jste tady obvinil paní Grossovou z toho, že malverzovala část prostředků v její nadaci ve prospěch její přítelkyně paní Barkové, za to jste se dosud neomluvil. A pane poslanče, myslím, že není dobrá cesta podávat na sebe navzájem nějaká trestní oznámení. To je prostě cesta do pekel a myslím si, že to jenom zdržuje od práce. Já naneštěstí, nebo tedy naštěstí mám dost co pracovat, a ano nebo ne, já prostě v tuto chvíli mi té míře znalostí, kterou mám o té situaci v Hranicích, nedokážu odpovědět. To by nedokázal ani Albert Einstein, kdyby byl v průmyslové oblasti.

Pokud jde o projekty investičních pobídek, bylo jich realizováno v Čechách a na Moravě 260. Zatím to vypadá, že teprve druhý - slovy druhý, slyšíte dobře - je neúspěšný. Žijeme v kapitalistické společnosti a to není vůbec špatný výsledek. Ten výsledek svědčí o tom, že firmy byly vybírány odpovědně a že to byly dobré firmy, že to byly dobré projekty a že dobře pracovaly i vládní agentury.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já myslím, že mohu v této chvíli poděkovat premiérovi a ukončit tento blok interpelací na předsedu vlády, neboť jsme vyčerpali všechen čas.

Nyní před sebou máme interpelace na ministry. Jako první tu mám interpelaci na ministra Vítězslava Jandáka, kterého mám bohužel mezi omluvenými, nicméně paní místopředsedkyně Němcová zřejmě přednese svou interpelaci i v jeho nepřítomnosti. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedo. Já opravdu nemám jinou možnost než přednést svou interpelaci. Vím, že se pan ministr se omlouval z dnešního jednání, ale chci se dotknout jedné věci, která v uplynulých dnech docela významně rozvířila atmosféru v kulturní obci, tedy otázky odvolávání či neodvolávání kastelánů.

Ještě před dvěma třemi dny jsem si přečetli v novinách, že nový generální ředitel Národního památkového ústavu se rozhodl plošně odvolat všechny kastelány, tedy 101 správců národních kulturních památek, k čemuž ho zjevně nevedly žádné konkrétní rozumné důvody, protože žádná analýza, který z nich pracoval dobře a který z nich pracoval špatně, nebyla předložena ani jemu osobně, ani panu ministrovi, ani nám všem. Prostě se rozhodl udělat čistku. Vypustil bublinu a ukázalo se, že to vzbudilo docela velkou nevoli v řadách těchto lidí. Já se s nimi stýkám velmi často, vídám se s nimi v průběhu let při návštěvě různých kulturních příležitostí na různých zámcích, výstavách apod. Vím, že jsou to lidé, kteří jsou a) placeni podprůměrně, většina kastelánů má podprůměrný plat ve vztahu k ostatním občanům České republiky. Většina z nich má také úplně jinou pracovní dobu, to znamená vůbec ne tu, kterou jim ukládá zákoník práce. Jsou to nadšenci, kteří svou práci milují a obětují jí doslova všechno. Proto byli nesmírně uraženi postupem, který zvolilo Ministerstvo kultury a jeho nová reprezentace, a přestože dnes se v novinách ukazuje, že možná až takto postupovat ministr nebude, tak já chci mít jasno, a určitě nejen já, ale zejména tito lidé, co vlastně ministr kultury a jeho vedoucí pracovníci na ministerstvu s těmito čistkami dále plánují, jestli se stáhli jenom dočasně a vystartují později, anebo co se doopravdy bude dít.

Já vím, že dostanu odpověď písemně, a doufám, že písemná odpověď bude zprostředkována i těm všem, kterým dnes pan ministr slibuje jednání a chlácholení, byť si myslím, alespoň doufám, že mu na to neskočí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Interpelace byla podána, předpokládám, že bude podle jednacího řádu řádně vyřízena i přesto, že pan ministr není přítomen.

Nyní bych požádal pana poslance Jana Schwippela, který chce interpelovat ministra Zdeňka Škromacha, který se mezitím dostavil, ve věci výroku o Modré šanci.

 

Poslanec Jan Schwippel: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vy jste se několikrát na půdě této Sněmovny a také v několika svých televizních vystoupeních vyjádřil v tom smyslu, že poučení z Modré šance zní, že ODS chce vyplatit lidem almužnu a poslat je umřít pod most, nebo také že poslat lidi pod most je snadné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP