(15.20 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Musím říci, že jste se mě těmito slovy dotkl, a dotkl jste se navíc i řady lidí, jichž se problém bezdomovectví bezprostředně týká. Jak ukazují zprávy z posledních dnů, jde nepochybně o závažný aktuální problém. Chci věřit tomu, že vaše výroky byly výrazem vašeho zájmu o tuto problematiku, a proto vám chci položit tři jednoduché otázky a věřím, že mi na ně zde na místě a bez přípravy budete ochoten odpovědět.

Za prvé. Máte zřejmě k dispozici analýzy o příčinách bezdomovectví, a proto se vás ptám, jaké jsou hlavní příčiny, zda byste je mohl uvést v nějakém kvantitativním vyjádření.

Za druhé. Žádám vás, abyste sdělil, kde je možné nalézt nějakou komplexní a integrovanou vládní strategii boje proti bezdomovectví.

Za třetí. Zda byste mohl uvést konkrétní čísla a údaje o počtu bezdomovců, nejlépe včetně zdroje, které dokládají a potvrzují úspěšnost vlád sociální demokracie v této oblasti.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci a nyní prosím pana ministra Zdeňka Škromacha. Ten má k dispozici pět minut na odpověď. Pane ministře, máte slov.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče, já jsem samozřejmě hovořil nikoliv o stávajících bezdomovcích, ale samozřejmě o mnohem širším okruhu lidí, u kterých díky vaší Modré šanci ODS pro bohaté by tento osud následoval. Velmi pozorně jsem si prostudoval vaši představu sociální politiky, kdy zrušíte minimální mzdu, zrušíte úřady práce, zrušíte prakticky všechny (?) o sociální práci a lidem vyplatíte určitou almužnu, a ať se starají sami. To je v podstatě jednoduchý princip vaší "Modré šance" pro bohaté ODS.

Pokud jde o otázku bezdomovectví, samozřejmě je to problém, ovšem tento problém kompetenčně spadá do oblasti komunálů, měst a obcí, které mají dostatek prostředků k tomu, aby tuto záležitost mohly řešit. Pokud máte zájem o čísla, tak vám je samozřejmě dodám. Jsou k dispozici na ministerstvu i příslušné studie, které máte určitě možnost si nastudovat, a v případě, že vás tato problematika zajímá, tak si ji také samozřejmě můžete přečíst.

Pokud jde o konkrétní věci, samozřejmě tento systém podle naší představy je terénní práce s těmito lidmi právě v oblasti sociálních pracovníků, kteří by těmto lidem měli umožnit a ukázat cestu. Mnohá města a obce tuto problematiku zvládají velmi dobře, ať už je to otázka azylového bydlení, sociálních služeb a dalších. Jsou města, která se s tím ne vždycky dokážou vyrovnat, protože náš systém, tak jak je a tak jak jsme jej měli možnost teď projednávat v Poslanecké sněmovně v rámci nových zákonů o životním minimu, o hmotné nouzi, právě vychází z jiné filozofie než vaše Modrá šance ODS pro bohaté, a to tak, že by se v první řadě měla řešit situace těchto lidí, bydlení, možnosti zapojení zpět do života, možnost připravit na zaměstnání, na práci tak, aby tito lidé nebyli jenom v provizorních podmínkách, např. azylové bydlení, ale aby postupně přecházeli do normálního života. Úspěšnost i podle zkušeností ze zahraničí není stoprocentní, ale záleží vždycky na rozsahu této práce.

Pokud si pamatuji, tak vždycky vaše strana, pane poslanče, kritizovala sociální demokracii za to, že vytváříme v této oblasti další "úředníky", přitom bez této terénní práce není možné tuto situaci těchto lidí řešit. Samozřejmě je to spojeni i s financemi. Myslím si, že tady pomohl v minulém rozpočtu i návrh pana poslance Laštůvky, který inicioval 100 milionů právě pro oblast řešení bezdomovectví.

Je to výrazný problém a právě z hlediska možnosti rozrůstání nebo počtu těchto lidí vidíme cestu právě v nových zákonech, které by umožnily širší práci měst a obcí, ale nejenom práci, ale zajistily k tomu i finanční zdroje, ale hlavně je potřeba rozšířit počet sociálních pracovníků, kteří budou s těmito lidmi pracovat. Samozřejmě i v rámci zákona o sociálních službách se to týká např. neziskových organizací, které by měly být dostatečně profinancovány, tak aby bylo možné, ale nikoliv těmto lidem dát almužnu a říci, řešte svůj problém, ale právě u nich je nezbytně nutné problém s nimi řešit a dokázat je nasměrovat k navrácení do života tak, aby byli schopni sami tento svůj problém řešit.

Jsem velmi rád, pane poslanče, že máte sociální cítění a že to vnímáte jako problém, a registruji, že už tady není nulová netolerance této vlády. Ale pokud budete mít zájem, tak jsem samozřejmě připraven společně s vámi se touto problematikou zabývat a hledat způsoby řešení a budu rád, když např. ve Sněmovně, případně v Senátu, se nám podaří prosadit některé dobré návrhy, které by tento systém ještě rozšířily.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. To byla odpověď. Prosím pana poslance Schwippela, aby se ještě ujal minuty, kterou má.

 

Poslanec Jan Schwippel: Pane ministře, musím konstatovat, že jste neodpověděl na žádnou z otázek.

Za prvé. Existující studie říkají, že kromě individuálních osobních příčin hlavními příčinami bezdomovectví je za prvé nezaměstnanost. Podle existujících údajů až třetina bezdomovců uvádí toto jako hlavní důvod. A samozřejmě neefektivita veřejných politik, ať už jde o politiku vzdělávací, bytovou politiku, zdravotnickou atd. Obce, které jste zmínil, spíše řeší symptomy, ale prevenci a systémové nástroje má v rukou vláda.

Myslím, že vaše výroky a váš postoj jsou typickou ukázkou toho, jak vláda nečinnost a neúspěchy vlastní se snaží zakrýt tím, že kritizuje opozici. Myslím si, že mnohem víc by bylo na místě hledat nějaká schůdná řešení, a to třeba i v dialogu s demokratickou opozicí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra opět o reakci.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane poslanče, myslím, že jsme hovořili totéž, možná trochu jinými slovy. Jsem rád, že se touto problematikou zabýváte, a určitě vašich zkušeností využiji.

Pokud jde o moji pozici, tak si myslím, že spolupráce s opozicí vždycky byla dobrá. Nakonec to ukazuje i hlasování o zákonech, které touto Sněmovnou prošly přednedávnem, např. zákon o sociálních službách byl podpořen všemi poslaneckými kluby. Já si na tom docela zakládám, aby zásadní věci, např. důchodová reforma, o které jsme nedávno hovořili, měly širokou podporu, a to i z řad opozice. Samozřejmě budu rád, když stejný postoj osvědčí i vaše politická strana ODS. Z mé strany k tomu máte vytvořené naprosto ideální podmínky. Myslím si, že i v minulosti, pokud byly jakékoli iniciativy, vždycky i vaši poslanci u mě našli zastání.

Jinak samozřejmě problém je složitější, souvisí, jak jsem hovořil, se zaměstnaností, ale je potřeba tyto lidi vracet zpátky do života. Je to určitá životní situace, která vznikla, ale není to jenom otázka nezaměstnanosti. Samozřejmě bezdomovectví má širší souvislosti. Je to mnohdy situace, kdy se do ní člověk dostane např. gamblerstvím apod. Nelze říkat, že za to může stát, že za to může vláda. Je to široký společenský problém a myslím si, že by bylo dobré neidealizovat tuto věc, protože by se nakonec mohlo stát, že by to potom bylo těžko řešitelné.

Vnímám velmi pozitivně, pokud tady bude spolupráce všech stran, které to budou chtít řešit, a samozřejmě jak vládní, tak opoziční, a věřím tomu, že tak bude i do budoucna.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Myslím, že se můžeme rozloučit s touto interpelací, a máme další. Tu by měl podat pan poslanec Robert Kopecký na ministra Cyrila Svobodu, ale myslím, že pan poslanec ví, že pan ministr je v zahraničí, v Africe, takže by se musel, pokud ji přednese, spokojit pouze s písemnou odpovědí ve lhůtě do 30 dnů. Ale cítím, že to takto vnímá a že s tím počítá.

 

Poslanec Robert Kopecký: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře kdesi v Africe, chtěl bych vás upozornit, že v současné době ve Spolkové republice Německo, ve státě Sasko chce po lužickosrbské škole v Plošticích tento stát uzavřít další, již poslední z lužickosrbských škol, školu Jakuba Barty-Ćišinského v Pančici-Kukow, čímž porušuje práva menšin a menšinových národů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP