(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, přeji vám příjemné odpoledne. Dobře víte, že dalším bodem pořadu jsou

 

214.
Ústní interpelace

 

Jsou určeny předsedovi vlády České republiky. Máme vylosované pořadí poslanců, v němž se budou podávat interpelace na premiéra v čase od 14.30 do 15.15 hodin. Seznamy máte v lavicích.

Já bych měl udělit slovo jako prvnímu panu poslanci Pavlu Hrnčířovi, který chce interpelovat premiéra ve věci daňové výjimky na bytovou výstavbu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane premiére, my všichni víme, že vaše cesta na jednání Evropské unie o daňových výjimkách nebyla vůbec jednoduchá. Navazoval jste na velmi špatné přístupové podmínky České republiky, tak jak je velmi slabě vyjednal váš sociálně demokratický předchůdce, tehdejší premiér pan Špidla. ODS však několikrát a naposledy tiskovým prohlášením dne 26. ledna deklarovala, že rakouský návrh dohody je nepřijatelný, protože je pro nové členské země Evropské unie nevýhodný a pro staré členské země naopak výhodný, a že vás osobně podporuje v realističtějším postoji vůči Evropské unii, který může vést dejme tomu i k zablokování. Každá ze zemí Evropské unie má totiž řadu výjimek z daní na různé typy služeb, oprav, oblečení a podobně. A řada z těchto zemí má dokonce trvalé výjimky, o kterých se vůbec nejednalo a nejedná. A to je podle mého názoru velmi nerovnoprávné.

Vážený pane předsedo, řekněte, proč jste se nakonec rozhodl ustoupit a přijal jste návrh dohody Evropské unie, který je pro Českou republiku nevýhodný ve srovnání s ostatními zeměmi? Vážený pane premiére, je pravdou, že vyjednaná výjimka ze základní sazby DPH pro dodávku tepla a zejména jednu část bytové výstavby, a to jen té, které budeme říkat sociální, je jen určitou zástěrkou, abyste se nevrátil do Čech s holýma rukama a poražen?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme první interpelaci. Prosím nyní pana premiéra, aby se ujal odpovědi. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já myslím, že jediný, kdo by odešel poražen, kdybych trval sveřepě na vetu, by byla Česká republika a Evropská unie. To je myslím jasné každému realistickému politikovi.

Především bych chtěl říci, že ty podmínky, které v tuto chvíli jsou dojednány, považuji za optimální. Teplo, pokud o tom mám hovořit, je v 5% sazbě. Takže žádné navýšení o 14 %, nebo kdybych to vzal řekněme očima návrhů, které zveřejnila v tomto týdnu Občanská demokratická strana, která by ráda uplatnila 15% daň, tak by došlo k 10% nárůstu výdajů obyvatel v této jedné položce. To je potřeba si uvědomit.

A pokud jde o bydlení, uplatnění snížené sazby daně pro bytovou výstavbu je v České republice toho času umožněno na základě výjimky, která byla České republice udělena na přechodné období do 31. 12. 2007. V současné době připravuje Ministerstvo financí podklady pro možnost uplatnění snížené sazby daně po tomto termínu u modernizací, rekonstrukcí a oprav staveb pro bydlení až do roku 2010. Současně Ministerstvo financí intenzivně spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj na podkladech pro novelu zákona o DPH, která by umožnila rozšířit vymezení pojmu bydlení poskytovaného jako součást sociální politiky, tedy sociálního bydlení, tj. širší aplikaci přílohy H šesté směrnice tak, aby bylo možno uplatnit sníženou sazbu daně též, já bych řekl, u rozhodující většiny nové bytové výstavby i po 1. 1. 2008.

Vážený pane poslanče, já jsem hovořil v této věci, začnu u ministra financí, který řekněme tyto věci velmi dobře vyřizoval jednak v Bruselu, jednak na své návštěvě v pátek u eurokomisaře Kovácse, se kterým našli slušné východisko vhodné jak pro Evropskou unii, tak velmi důstojné pro Českou republiku.

Já bych se ohradil proti tomu, že byly dojednány špatné podmínky. Myslím si, že ty podmínky byly úplně stejné, jaké mají ostatní nové členské země. A řekněme si to otevřeně, k tangu je potřeba dvou. Takže i v tomto případě bylo v těch jednáních tehdy, když se dělaly vstupní rozhovory, potřeba dvou stran, z nichž jedna přijde s určitým návrhem a druhá, která ten návrh akceptuje. Z tohoto hlediska si myslím, že tato jednání v tomto týdnu, v tom týdnu, který uplynul, byla úspěšná.

Já jsem osobně hovořil s ministerským předsedou Francie Villepinem po telefonu, který mne ujistil, že oni mají sazbu DPH 5,5 % na sociální bydlení a že samozřejmě by to pro ně byla politicky tragédie, pokud by o ni přišli. Já jsem vyjádřil něco v tom směru, že my bychom byli rádi, kdybychom takovouto výjimku měli v rozsahu 5 % a že bychom byli rádi, kdyby to bylo také na sociální bydlení.

Pokud jde o tu vlastní formulaci, co je sociální bydlení, ta diskuse proběhne příští týden v pátek ve vládě, a zcela nepochybně následně to uděláme tak, aby při projednávání zákona o DPH se k této debatě mohla připojit také Poslanecká sněmovna. Já trvám na tom, že podobně jako v prosinci, kdy jsem do republiky přivezl téměř 900 miliard korun, tak také tyto výjimky, které byly dojednány především díky ministrovi financí za mé určité asistence a řekl bych ve spolupráci především s rakouským předsednictvím, se kterým se dobře jednalo, tyto výjimky jsou pro Českou republiku důstojné a optimální. A myslím si také, že v takovéto situaci pokračovat v nějakém vetu by nebylo moudré a nebylo by to politicky produktivní.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Pan poslanec Hrnčíř využije prostoru, který má k položení doplňující otázky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane premiére, je pochopitelné, že vy podmínky, které jste dojednal, považujete za optimální z vašeho hlediska. Ovšem je pravda, že ve srovnání s ostatními zeměmi už to tak jasné zcela určitě není.

Vy jste řekl, že ta snížená sazba by se měla týkat rozhodující většiny bytové výstavby. Ano. To původní vámi uváděné procento bylo, tuším, 90 a následně bylo panem ministrem Martínkem řečeno, že by se to mělo týkat asi 70 % bytové výstavby sociálního charakteru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP