(14.40 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Já se vás tedy ptám, když to není tak jasné - není tu z vaší strany nějaká obava, že ti žadatelé budou nakonec vracet nějaké státní podpory nebo doplácet zpátky daň jenom proto, že definice sociálního bydlení není vyjasněna? A hlavně není vyjasněna s Evropskou unií, protože na rozdíl od Poláků, kteří si vyžádali definici sociálního pojištění (bydlení?), česká strana tak neučinila.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, chci vás ujistit v tom směru, že do 1. 1. 2008 je dost času, abychom si ty věci vyjasňovali, a že je to především v kompetenci vlády a této Sněmovny, jakým způsobem si určí tu výjimku. Protože pokud jde o zákon o dani z přidané hodnoty, tak to bude procházet Sněmovnou.

Já bych řekl, že to, co říkáte, je velké nedorozumění, protože já jsem hovořil o tom, že naše návrh byly akceptovány na 90 až 95 procent; pan ministr Martínek poněkud velmi předčasně nicméně použil číslo 70 procent, že bude zahrnuto. To jsou dvě rozdílné věci. To jsou knedlíky a to druhé jsou jablka. Takže já osobně si myslím, že to procento zahrnutí bude mnohem vyšší.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Tuto interpelaci můžeme opustit. Nyní přijde na řadu pan poslanec Václav Exner, který má v úmyslu interpelovat premiéra ve věci českých prostředků a korupce v Iráku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, nedávno zadala americká vláda zvláštní prověrku užití peněz, které používala koaliční prozatímní správa v Iráku. Zadání přišlo z Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí Spojených států a zjistily se velmi závažné nedostatky, když například zvláštní generální inspektor pro obnovu Iráku konstatoval, že na konec období 2003 až 2004 nebylo možné splnit cíl obnovy Iráku kvůli tomu, že byly obrovské problémy v kofinancování, nekompetentnost, korupce, krádeže a zpronevěry. V té době se na koaliční prozatímní správě podílela také svou účastí Česká republika.

Česká republika přispěla na obnovu Iráku rovněž svými prostředky, a to především v rámci rozvojové pomoci, kde příspěvky Iráku zabírají jedno z prvních míst. Protože jde o desítky milionů dolarů, o částky, které jsou v miliardách Kč, které byly prošustrovány v Iráku, chtěl bych se vás zeptat, zda je možné doložit užití prostředků, které šly z České republiky, případně jestli užívání těchto prostředků bylo nějakým způsobem prověřeno. Myslím si také, že je potřeba takovou neschopnost veřejně odsoudit, protože například v jediném městě Hilláhu bylo z prostředků, které šly z příspěvků za prodej nafty do irácké pomoci, prošustrováno ze 120 milionů dolarů přidělených 97, které není možné nyní následně doložit, jak byly vyúčtovány.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Exnera. Prosím opět pana premiéra, který má k dispozici celých pět minut na odpověď. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já se přiznám, že neznám všechny detaily toho, jak byly čerpány peníze řekněme z té pomoci, která se týkala Američanů nebo některých jiných států, nicméně přečetl jsem si o tom určitý podkladový materiál. A máte pravdu, že tam jisté problémy, když to řeknu velmi decentně, v tom čerpání peněz byly, a můžete mít pravdu, že to byly problémy, které by se daly převést v našich penězích na částky stamilionů, nebo dokonce miliard Kč. Nicméně pokud jde o českou rozvojovou pomoc, já si myslím, že je to něco trošku jiného, a o tu nám musí jít, protože se domnívám, že při vší úctě k penězům našich spojenců z NATO nebo třeba i ze spřátelených států Evropské unie je tak trošku jejich věcí, jak si ty prostředky používají. Já si myslím, že ten problém v některých případech mohl vzniknout tím - ale říkám, neznám všechny detaily - že se tam dala suma peněz. To je to nejhorší, co se může stát.

V našem případě vláda republiky, a to ještě v době, kdy já jsem nebyl nejen předsedou vlády, ale ani členem vlády - ale myslím si, že to rozhodnutí bylo správné - pak 12. 5. 2003 rozhodla o tom, že 520 milionů Kč bude použito na další zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Iráku. Na rok 2004 byly alokovány prostředky ve výši 36,8 milionu Kč, respektive dalších 179 milionů Kč a ještě další prostředky - 20 milionů Kč. Celkově dosud byly pro Ministerstvo průmyslu a obchodu schváleny prostředky na rekonstrukci a obnovu Iráku ve výši téměř 236 milionů Kč, které jsou účelově vázány a jsou volně převoditelné do dalších roků. Takže účelově vázané na jednotlivé akce a účelově převoditelné. Ze zbývající částky bylo vyčerpáno v roce 2005 téměř 37 milionů Kč.

Když vám uvedu, jaké příklady investičních akcí to byly, pak to byly takovéto a v takovémto rozsahu: renovace iráckých rafinérií ropy, mohl bych uvést i dodavatele, je to brněnská firma - 1 milion 125 tisíc Kč, vyhledávání zdrojů podzemních pitných vod v Basře, Geotest Brno - 1 milion 650 tisíc Kč, obnova čerpacích stanic v Čaka Kaseiba (?), Sigma Invest - 2 miliony 250 tisíc Kč. A mohl bych takto pokračovat. Jsou to zkrátka částky menšího rozsahu, účelově zaměřené, kde není problém je dohledat - dohledat je v účetnictví, a také fakticky zkontrolovat, že ty částky skutečně byly vynaloženy.

K dočerpání v roce 2006 zůstává částka celkem ve výši 110 milionů 411 tisíc Kč. Jedná se - znovu opakuji - o účelově vázané finanční prostředky určené pro vládou České republiky schválené projekty a předprojektové studie, které nemohly být čerpány v roce 2005 z důvodu komplikované bezpečnostní a institucionální situace v Iráku. U části z nich již realizace běží a předpokládá se jejich bezproblémové naplnění v průběhu roku 2006. U zbývajících probíhají jednání s iráckou stranou.

O stavu realizace schválených projektů byla ke konci roku 2005 informována vláda České republiky. Pokud byste, vážený pane poslanče, měl zájem o ten materiál, kterým byla informována vláda, samozřejmě vám bude k vaší plné dispozici.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla odpověď premiéra. Dívám se na pana poslance Exnera, vidím, že ještě využije možnosti promluvit. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo vlády, děkuji za vaší konkrétní odpověď. Jsem velice rád, že vláda České republiky i v této věci prostřednictvím těch, kteří se na tom účastní, včetně firem, postupuje obezřetně. Skutečně o ten materiál mám zájem. Chtěl bych ovšem mluvit o tom, že vy jste řekl "peníze spojenců". Ne. Já jsem uvedl, že mezi těmi penězi byly také ty peníze, které koaliční prozatímní správa spravovala z irácké nafty, která se prodávala, a ty peníze přišly na obnovu. Tam se domnívám, že naše odpovědnost je. Myslím si, že je plně na místě, aby se skutečnosti týkající se i České republiky prověřily.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, můžete reagovat.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Možná, že moje odpověď nebude přesná. V jednom aspektu určitě. Nejsou to naše peníze. To za prvé. Za druhé jsou to peníze Američanů nebo OSN. Je zřejmé, že před časem, a na to asi pan poslanec naráží, došlo k určitému skandálu přímo v OSN, který ohrozil řekněme i okolí generálního tajemníka, pak se ukázalo, že za to jsou odpovědni trošku jiní lidé. Ale Česká republika, to opakuji a za to mohu dát ruku do ohně, nebyla do této věci namočena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP