(15.40 hodin)
(pokračuje M. Urban)

K těmto alternativním návrhům jsme ale řekli, že mají dvě podmínky, a to že dojde k oddělení dcery od matky, tedy továrny v Hranicích od holandské centrály, a to důslednému oddělení. Druhá podmínka - že celý projekt odbytu je ziskový.

Kdo si tady hraje na odborníka, že tyto typy obrazovek již nikdo na světě nekupuje, kdo si hraje na odborníka, že jenom plazmové obrazovky jsou ty, které budou ode dneška odpoledne všichni lidé na světě kupovat, tak žádným odborníkem není a nemá vůbec pravdu. Jestli nám někdo chce podsouvat, že jsme způsobili pád této hranické továrny, považuji ho za člověka, který se nepohybuje v reálném světě. Jestli nám chce někdo podsouvat, že chceme tuto formu dotovat a lít tam nějaké peníze do černé díry, ať to dělá.

Otázky - ani je neumíte spočítat, pane poslanče. Říkal jste tři, a byly čtyři. Ale já se pokusím na ně postupně odpovědět.

Jak je možné, že vláda poskytla investiční pobídky společnosti Philips v roce 2000? Protože společnost Philips byla a je renomovaná firma. V kapitalismu, který tak máte rádi, se prostě stává docela normálně, že některé firmy čas od času zkrachují, protože udělaly nějaké špatné manažerské rozhodnutí. Já ho mám také rád, pane poslanče Nečasi, ale respektuji realitu. Vláda nebude zodpovídat v tomto systému za špatná manažerská rozhodnutí. Vláda může přispět k nějakému řešení, ale jenom na ekonomické bázi. Vybrala Philips jako renomovanou firmu a vybrala to v té době správně. Investice se vrátila. Říkal to zde pan premiér. Pobídky byly celkem 1,6, do české ekonomiky se vrátilo nejméně 15. Mluvím v miliardách. Že zhoršila postavení na trhu české firmy? Směšné. Kdyby továrna, která je v Rožnově, stála v Polsku, tak je ohrožena úplně stejně jako v tomto případě. Blízkost neznamená vůbec žádnou roli, nic to nehraje.

Co se týká daně z příjmů, že Philips nemusí platit daně, resp. až je nebude muset platit, že odejde? Přátelé, alespoň elementární znalosti byste si mohli o pobídkách nastudovat. Žádná daňová úleva se Philipsu na Moravě netýká. Žádná taková dohoda v memorandu ani ve smlouvě podepsána není.

Že vláda zřídila 1300 pracovních míst? Myslím, že to je dobře. Je to dobře, přispělo to k řešení poměrně složité situace v daném regionu. Jestli říkáte - investiční pobídky ne, řekněte - nechceme Hyundai na severní Moravě. Řekněte to!

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme slyšeli pana ministra. Prosím pana poslance, aby ještě minutu využil k doplňující otázce.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, pan ministr nestihl zapisovat moje otázky, proto vyjádřil podiv nad tím, že jsem tvrdil, že budou tři, a řekl čtyři, ale já jsem skutečně řekl čtyři a takto jsem je také očísloval.

Musím konstatovat, že na jednu jedinou z nich se mi nedostalo správné odpovědi. Ani na tu první. Já přece nevytýkám vládě České republiky, že podpořila firmu Philips, která je renomovaná. Vytýkám, že nepodpořila tzv. hi-tech, čili nějakou dobrou perspektivní technologii. Že šla do výroby, která byla už v té době prakticky odepsaná.

Jsem velmi rád, že pan ministr přislíbil pomoc firmě LG Philips Displays. Předpokládám, že stejnou pomoc pan ministr dá také firmě TCT. Pokud to neučiní, deformuje trh nadále a opět v neprospěch domácího výrobce proti zahraničnímu investorovi. Také předpokládám, že to bude z prostředků, které firma LG Philips Displays vrátí za nesplnění investičních pobídek. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím pana ministra Urbana, aby doplnil svou odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane předsedo, kolegyně kolegové, přece když rozhodovala vlády České republiky, vláda Miloše Zemana, o poskytnutí investičních pobídek společnosti LG Philips v Hranicích, tato technologie byla vyspělou. Vývoj v tomto oboru běží tak rychle, že se nestačíme divit. Jestli udělala holandská matka špatné manažerské rozhodnutí a očekávala, že vývoj plazmových obrazovek přijde na trh trochu později, není to věc vlády České republiky. Opravdu ne. Ale v té době to technologie vyspělá byla. Jako spousta nových investic, které proudí do České republiky, jsou vyspělými technologiemi.

Mohu vás ujistit, pane poslanče, že všichni mají stejnou šanci a všem měříme stejným metrem, to znamená, že stejnou příležitost má česká firma, o které jste mluvil, stejnou příležitost má firma, která vyrábí stejné produkty, tedy tyto obrazovky, tedy Ecimex v Rožnově, ale musí to být za splnění podmínek, které platí pro všechny - že to je ekonomicky výhodné pro Českou republiku. Tedy pokud potřebují pomoc pouze z toho důvodu, že mají nedostatek hotovosti z hlediska provozního financování, pokud prokáží, že jejich zakázky jsou skutečně podloženy smlouvami, pokud to jsou zakázky ziskové, tak není debata s vládou České republiky uzavřena. Platí stejná pravidla jak pro české, tak pro zahraniční, ať vyrábí cokoli. Tedy měříme všem stejně. To si buďte jist.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vše na adresu této interpelace. Můžeme zase dál. K panu poslanci Pavlu Hrnčířovi, který má v úmyslu interpelovat ministra Radko Martínka. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane ministře, vaši vládní kolegové na jednání Evropské unie v Rakousku schválili dohodu o výjimkách v dani z přidané hodnoty. Já se nebudu zabývat sjednaným nerovnoprávným postavením České republiky ve srovnání s jinými státy Evropské unie, ale budu se zabývat sjednáním výjimky ze základní sazby DPH na část bytové výstavby, a to na část, které budeme říkat sociální.

Vážený pane ministře, představte si, vedle sebe mohou stát dva nově postavené úplně stejné domy. Jeden z nich bude ale o 14 % dražší, protože nebude mít přívlastek sociální. Víte, jaký vznikne tlak investorů, stavebních firem, aby právě jejich objekty byly zahrnuty do pojmů sociální bydlení? Tedy ty se slevou 14 % postavené? Vážený pane ministře, velmi mě zajímá, jaká zvolíte kritéria, abyste na jedné straně podporoval bytovou výstavbu, ale na druhé straně abyste neposkytl prostor pro daňové úniky nebo pro korupci ve státní správě.

Vážený pane ministře, zajímalo by mne také, proč jste neinicioval u premiéra nebo místopředsedy vlády pana ministra Sobotky, aby si na jednání vyžádali písemné potvrzení definice sociálního bydlení od administrativy Evropské unie, tak jak to učinila polská delegace se záměrem, aby se vyhnula možným problémům s administrativou Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP