(15.30 hodin)
(pokračuje Kopecký)

Chtěl bych, abyste se zasadil o nápravu při zavření této školy především proto, že tuto situaci jsme mohli vytvořit po válce i my, protože do Pančice-Kukow bylo přemístěno asi 1500 sudetských Němců. Bylo to typické lužickosrbské městečko. Školství je životně důležitou podmínkou pro jazykovou a kulturní reprodukci nejmenšího slovanského národa. Jenom několik kilometrů za severní hranicí České republiky proběhla dlouhodobá likvidace národa Lužických Srbů.

Prosím, nemlčte všichni. Je to otázka svědomí. Chtěl bych říci, pane ministře, že byste méně měli navštěvovat kanceláře sudetoněmeckého landsmanšaftu i s vašimi senátory a měli byste pomoci tomuto malému slovanskému národu, protože být hrdý na svůj národ, v tomto případě Lužických Srbů nebo Čechů, je věc vždycky dobrá. Chtěl bych říci, abyste v tomto směru pomohli. O to žádám i všechny členy parlamentu, kteří jsou tady mezi námi. (Následuje nesrozumitelné spojení tří slov.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace, kterou věřím, že pan ministr vyřídí. Můžeme rovnou přejít k další. To je interpelace pana poslance Ladislava Urbana na ministra Pavla Němce, který je v této chvíli také nepřítomen v tomto jednacím dnu. Přednese svou interpelaci i takto. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Pane předsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane nepřítomný ministře, v naší zemi se neustále hovoří o výhodách dlužníků nad věřiteli. Proto jsme také my vždy souhlasili se zpřísněním postupu proti dlužníkům. Zejména proto nabyl institut soudního exekutora takové precizace v zákonu o soudních exekutorech. Musíme však posuzovat činnost exekutorů nejen očima věřitelů, ale také očima dlužníků a hlavně očima nezúčastněných subjektů.

Práva daná soudním exekutorům jsou nesmírná a v praxi bohužel zneužívaná. Stručně řečeno, dostane-li se podnik do situace, že je soudem nařízena exekuce jeho majetku, je často pro několik desítek tisíc uvalena exekuce na majetek mnohonásobně převyšující pohledávku. Je rovněž veřejným tajemstvím, že existují sítě exekučních vykonavatelů a překupníků, kteří společně bohatnou na dražbách majetku. Tím se dále zhoršuje korupční prostředí v naší zemi a ztrácí se úcta a důvěra občanů v právo. Vrcholem případů je pak případ, se kterým se na mě obrátila rodina ze Kdyně, kdy byla soudním exekutorem označena za povinnou manželka zcela jiného občana, jiného jak co do jména, tak odlišného bydliště. Této ženě a jejímu manželovi byla uvalena exekuce na majetek ve výši milionů korun. I když se situace po nějaké době vysvětlila, způsobila uvedeným manželům mnoho bezesných nocí a dnů plných zbytečných jednání a finančních vydání. Jejich stížnost Exekutorské komoře České republiky byla sice uznána, ale nesprávné rozhodnutí exekutora bylo posouzeno tak, že je nelze hodnotit jako závažné porušení zákonných povinností exekutora. Je to skandální přístup, protože počet nezákonně postihovaných občanů neustále roste.

Ptám se vás, pane ministře, kdy hodláte navrhnout úpravu zákona tak, aby byla kontrola práce zejména exekučních vykonavatelů a aby exekutor nesl i následky svého případného nezodpovědného jednání, které významně poškozuje právní vědomí občanů. Zároveň vám předkládám jeden konkrétní příklad takového nezodpovědného jednání vůči manželům Greslovým ze Kdyně, s tím, že jde skutečně jenom o jeden příklad ze skutečného množství jiných. Nikdo se těmto lidem ani neomluví za psychické a materiální škody ani za snížení dobré pověsti v bydlišti.

Mám tři dotazy, které zde přednesu a předám vám je, až budete přítomen i s příslušným materiálem. Za prvé: Kdo se manželům Greslovým omluví? Za druhé: Kdy bude upraven zákon tak, aby byla účinná kontrola práce soudních exekutorů, a to zejména jejich zaměstnanců? Za třetí: Co udělá Ministerstvo spravedlnosti pro zlepšení práce soudních exekutorů?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Interpelace byla přednesena. Předpokládám, že bude vyřízena. Nyní bych požádal pana poslance Jaroslava Plachého, který bude interpelovat Milana Urbana ve věci investiční pobídky LG Philips Hranice.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, poté co doznělo slavnostní poklepávání základního kamene strategické investiční pobídky Zemanovy vlády, zvané LG Philips Displays, šampaňské bylo vypito a výroba spuštěna, ukazuje se, jak nekvalifikovaně, chce se mi říci přímo hloupě poskytují socialistické vlády tzv. investiční obídky.

Pane ministře, dovolte mi, abych vám v souvislosti s touto investiční pobídkou položil několik otázek.

Za prvé. Investiční pobídky by měly podpořit především vyspělé technologie. Jak je možné, že vaše vláda poskytla na podporu v té době již zastaralé technologie výroby vakuových obrazovek tuto investiční pobídku?

Za druhé. Proč vaše vláda touto investiční pobídkou zhoršila postavení na trhu českého výrobce vakuových obrazovek, kterým byla a je rožnovská firma TCT se zhruba stejnou kapacitou výroby a dokonce vyšším počtem zaměstnanců?

Za třetí. Vaše vláda za 1,3 miliardy korun vytvořila 1300 pracovních míst, tedy jedno místo za jeden milion korun. O efektivitě tohoto počinu, aniž by se podalo trestní oznámení, nelze vůbec hovořit. Díky vámi vytvořeným nerovným konkurenčním podmínkám, kdy zahraniční investor daň z příjmu neplatí, a navíc dostal 1,3 miliardy korun, zatímco český výrobce daň platit musí a od státu nedostal nic, od počátku bylo 1400 pracovních míst v TCT ohroženo. Nyní se ukazuje, že to nebude plus 1300 nových míst, ale možná dokonce minus 2700 pracovních míst. Kdo nese osobní odpovědnost za vyhození 1,3 miliardy korun našich daňových poplatníků oknem?

Za čtvrté. Pane ministře, kdy přestanete prostřednictvím investičních pobídek likvidovat české výrobce?

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Urbana, aby využil svých pěti minut na odpověď.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, myslím, že každý ví, že je a bude pokrytecké vždycky dávat této vládě nebo kterékoliv sociálnědemokratické vládě předtím na hrb pád tak významné společnosti v Evropě, jako je Philips.

Pane poslanče, tady se nejedná o nějaký drobný problém, který by se týkal Hranic na Moravě. Tady se to týká věci, která je problémem mnoha evropských států, kde Philips působí v tomto oboru. Jistě dobře víte, že došlo minulý týden k vyhlášení opatření na ochranu věřitelů, že došlo minulý týden k vyhlášení úpadku většiny poboček závodu Philips v Evropě. Bylo by velmi pokrytecké, kdybyste z toho vinil vládu České republiky, ale vy to uděláte stejně. Vám je to jedno, protože nic jiného neumíte, maximálně chodit okolo fabriky s cedulí jako supi, ale řádné řešení nenavrhujete.

My jsme navrhli řešení alternativní, a to na ryze ekonomické bázi. Navrhli jsme možnost poskytnout tzv. exportní úvěr této firmě. Nabídli jsme možnost zapojit do financování této firmy státní společnost Osinek také prostřednictvím systému určitého provozního úvěru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP