Sněmovní tisk 1232
Vl.n.z. úvěr na financ. progr. Výstavba vodov. a kanalizací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1232/0 dne 12. 1. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 306, usnesení č. 2145).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 2. 2006.
  Návrh zákona 22. 3. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1232/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 3. 2006 poslancům jako tisk 1232/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 183, usnesení č. 2422).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 232/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance, Investice, Vodohospodářství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: investiční projekt, městská aglomerace, mezinárodní úvěr, odpadní voda, pitná voda, plán financování, úprava vody, veřejná investice, vlastní zdroje, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)