Sněmovní tisk 987
Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 2. 2006.
  Návrh zákona 4. 4. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 987/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2006 poslancům jako tisk 987/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 198, usnesení č. 2429).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 234/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: obec, přenesení pravomoci, průhlednost rozhodování, správní dohled, správní kontrola, veřejná správa

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)