Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jan Krámek

Schůze: 3, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

Bod č. 4
část č. 3 (27. 1. 1993)

VII. Zpráva o situaci v kontrolních institucích České republiky - ministerstvu státní kontroly a Nejvyšším kontrolním úřadu
část č. 7 (27. 1. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 6 (20. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 14
část č. 14 (16. 6. 1993), část č. 16 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 28 (9. 7. 1993)

XXXXI. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením materiálu Komise Federálního shromáždění ČSFR pro vyšetření událostí 17. listopadu
část č. 46 (10. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 34 (18. 2. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XXV. Návrh na revokaci hlasování č. 129, týkajícího se návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance R. Špačka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 954
část č. 26 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 25
část č. 32 (3. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 8
část č. 5 (27. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 8 (2. 11. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

Bod č. 17
část č. 9 (8. 2. 1995)

Bod č. 18
část č. 9 (8. 2. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 47 (28. 6. 1995)

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
část č. 47 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert, Zásah a Vlna".
část č. 27 (28. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.
část č. 2 (18. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 2003
část č. 31 (8. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
část č. 4 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 48 (14. 2. 1996)

XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (sněmovní tisk 2027) - prvé čtení
část č. 7 (7. 2. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP