Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Pavela

Schůze: 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 25, 28, 29, 32, 34, 37, 39, 40, 42

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 7 (26. 1. 1993)

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XVIII. Návrh na jmenování stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle sněmovního tisku 79
část č. 17 (28. 1. 1993)

XX. Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 z 20. ledna 1993 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky
části č. 19-20 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 26
část č. 22 (25. 2. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 29 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 27 (9. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 28
část č. 24 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

Bod č. 1
část č. 2 (12. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
části č. 4-5 (12. 10. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

XXII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1993
část č. 13 (16. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

I. Změny ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu
část č. 2 (31. 5. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 50
část č. 64 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k osudu našich spoluobčanů protizákonně zavlečených po 2. světové válce na území tehdejšího Sovětského svazu
část č. 12 (8. 2. 1995), část č. 31 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XII. Informace o peticích došlých Poslanecké sněmovně a o jejich vyřizování v roce 1994
část č. 6 (14. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 8 (15. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 22
část č. 44 (28. 6. 1995)

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615
část č. 50 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

V. Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny.
část č. 5 (26. 9. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení
část č. 22 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení
části č. 36-37 (13. 2. 1996)

LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení
část č. 58 (15. 2. 1996)

CXIII. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 (sněmovní tisk 2104)
část č. 62 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 1 (12. 3. 1996), části č. 12-13 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení
část č. 8 (24. 4. 1996)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení
části č. 8-9 (24. 4. 1996)

XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1991 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - třetí čtení
část č. 26 (26. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP