Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Rudolf Opatřil

Schůze: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 32, 33, 38, 40

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 16 (25. 2. 1993)

XXV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19, část č. 21 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

Bod č. 7
část č. 4 (23. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

II. Aktuální problematika v oblasti školství, rozpočtová situace v jednotlivých typech školských zařízení a vládní návrh koncepce rozvoje této oblasti
část č. 4 (20. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 6
část č. 5 (18. 5. 1993)

Bod č. 23
část č. 33 (20. 5. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 8
části č. 9-10 (7. 7. 1993), část č. 19 (8. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

Bod č. 17
část č. 15 (15. 9. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 22 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (2. 12. 1993)

XXIX. Vládní návrh na rozšíření účasti České republiky v Ochranných silách Organizace Spojených národů (UNPROFOR) na území bývalé Jugoslávie, podle sněmovního tisku 734
část č. 47 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

části č. 1-2 (15. 2. 1994)

XXV. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19, část č. 21 (17. 2. 1994)

Bod č. 33
části č. 33-34 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

část č. 1 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 18 (28. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 24 (2. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 18 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

VIII. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1994, podle sněmovního tisku 1211
část č. 5 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 35 (9. 12. 1994)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 5
část č. 6 (20. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

I. Žádost Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy o souhlas k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky Jana Vika
část č. 1 (25. 7. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 (sněmovní tisk 1946) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení
část č. 5 (19. 12. 1995)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 29 (14. 3. 1996)

2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení
část č. 9 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP