Předpis 285/2018 Sb.

Citace285/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Částka143 (13. 12. 2018)
Účinnostod 1. 1. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
274 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)