Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 81k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci „EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999 /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení (28. ledna 2022) 
č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě /sněmovní tisk 92/ - prvé čtení (28. ledna 2022) 
č. 83k návrhu Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení (28. ledna 2022) 
č. 84k návrhu na určení ověřovatelů 8. schůze Poslanecké sněmovny (1. února 2022) 
č. 85k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání potvrzení trvání stavu legislativní nouze (1. února 2022) 
č. 86k vyhlášení stavu legislativní nouze (1. února 2022) 
č. 87k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 127 ve zkráceném jednání (2. února 2022) 
č. 88k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 127/ (2. února 2022) 
č. 89k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 127/ - zkrácené jednání (2. února 2022) 
č. 90k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/ - zkrácené jednání (2. února 2022) 
č. 91k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny (15. února 2022) 
č. 92k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem (16. února 2022) 
č. 93k návrhu na určení ověřovatelů 10. schůze Poslanecké sněmovny (17. února 2022) 
č. 94k návrhu na určení ověřovatelů 11. schůze Poslanecké sněmovny (18. února 2022) 
č. 95k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (18. února 2022) 
č. 96k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutému Senátem (18. února 2022) 
č. 97k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (18. února 2022) 
č. 98k návrhu na odvolání člena Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (18. února 2022) 
č. 99k návrhu na odvolání člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (18. února 2022) 
č. 100k návrhu na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (18. února 2022) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)