Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 141k návrhu rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 - 2024 /sněmovní tisk 159/ (10. března 2022) 
č. 142k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2022 /sněmovní tisk 146/ (10. března 2022) 
č. 143k návrhu rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 /sněmovní tisk 147/ (10. března 2022) 
č. 144k návrhu na určení ověřovatelů 15. schůze Poslanecké sněmovny (11. března 2022) 
č. 145k vyhlášení stavu legislativní nouze (11. března 2022) 
č. 146k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 170 ve zkráceném jednání (11. března 2022) 
č. 147k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 171 ve zkráceném jednání (11. března 2022) 
č. 148k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 172 ve zkráceném jednání (11. března 2022) 
č. 149k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání (11. března 2022) 
č. 150k vládnímu návrhu zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání (11. března 2022) 
č. 151k vládnímu návrhu zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 172/ - zkrácené jednání (11. března 2022) 
č. 152k návrhu na určení ověřovatelů 16. schůze Poslanecké sněmovny (22. března 2022) 
č. 153k vládnímu návrhu zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (22. března 2022) 
č. 154k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (22. března 2022) 
č. 155k vládnímu návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení (22. března 2022) 
č. 156k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - třetí čtení (23. března 2022) 
č. 157k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - třetí čtení (23. března 2022) 
č. 158k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení (23. března 2022) 
č. 159k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení (23. března 2022) 
č. 160k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (23. března 2022) 

<<456789101112>>
ISP (příhlásit)