Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 161k návrhu na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (24. března 2022) 
č. 162k návrhu na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (24. března 2022) 
č. 163k návrhu na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (24. března 2022) 
č. 164k návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 29. září 2026 (24. března 2022) 
č. 165k návrhu na volbu členů Rady České televize (24. března 2022) 
č. 166k vládnímu návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice /sněmovní tisk 180/ (24. března 2022) 
č. 167k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. března 2022) 
č. 168k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (MIB) /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (24. března 2022) 
č. 169k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva /sněmovní tisk 98-E/ (24. března 2022) 
č. 170k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení (24. března 2022) 
č. 171k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - druhé čtení (24. března 2022) 
č. 172k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273 ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - druhé čtení (24. března 2022) 
č. 173k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Státem Katar na straně druhé o letecké dopravě /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 174k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a s učiněním oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3. /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 175k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Kolombo, 14. 10. 2021) /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 176k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019 /sněmovní tisk 155/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 177k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou, podepsaná v Sarajevu 18. května 2021 /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 178k návrhu poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 3/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 179k návrhu poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Milana Wenzla, Lubomíra Brože, Marka Nováka, Ondřeje Babky, Martina Kolovratníka, Josefa Kotta, Romana Kubíčka a Zuzany Ožanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 34/ - prvé čtení (24. března 2022) 
č. 180k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení (24. března 2022) 

<<5678910111213>>
ISP (příhlásit)