Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 101k návrhu na volbu členů a náhradníků Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (18. února 2022) 
č. 102k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny (18. února 2022) 
č. 103k návrhu na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (18. února 2022) 
č. 104k návrhu na konání schůze Poslanecké sněmovny v sobotu 19. února 2022 (18. února 2022) 
č. 105k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení (18. února 2022) 
č. 106k návrhu na určení ověřovatelů 12. schůze Poslanecké sněmovny (22. února 2022) 
č. 107k návrhu na určení ověřovatelů 13. schůze Poslanecké sněmovny (24. února 2022) 
č. 108k účasti velvyslance Ukrajiny v České republice Jevhena Perebyjnise na 13. schůzi Poslanecké sněmovny (24. února 2022) 
č. 109ke stanovisku Poslanecké sněmovny k ruské agresi proti Ukrajině (24. února 2022) 
č. 110k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb. /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2022) 
č. 111k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 56/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 112k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 113k vládnímu návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - třetí čtení (2. března 2022) 
č. 114k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2022) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2022) 
č. 116k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2022) 
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 119k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení (2. března 2022) 
č. 120k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 37/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2022) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)