Usnesení PS č. 100

k návrhu na volbu členů a náhradníků Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (18. února 2022)
ISP (příhlásit)