Usnesení PS č. 92

k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 9. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 127/2/ - zamítnutý Senátem (16. února 2022)

Související sněmovní tisky

127 Novela z. o mimoř. opatřeních při epidemii onem. COVID-19
ISP (příhlásit)