Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 21k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 22k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 23k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 24k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 25k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 26k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 27k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 28k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 29k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a způsobu jejího ustavení nebo volby (23. listopadu 2021) 
č. 30k návrhu na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací (23. listopadu 2021) 
č. 31k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (26. listopadu 2021) 
č. 32k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny (26. listopadu 2021) 
č. 33k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (26. listopadu 2021) 
č. 34k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací (26. listopadu 2021) 
č. 35k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů (26. listopadu 2021) 
č. 36k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby (26. listopadu 2021) 
č. 37k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu (26. listopadu 2021) 
č. 38k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství (26. listopadu 2021) 
č. 39k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu (26. listopadu 2021) 
č. 40k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (26. listopadu 2021) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)