Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 61k návrhu ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury České republiky /sněmovní dokument 139/ (14. prosince 2021) 
č. 62k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny (15. prosince 2021) 
č. 63k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny (11. ledna 2022) 
č. 64k vyhlášení stavu legislativní nouze (11. ledna 2022) 
č. 65k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 116 ve zkráceném jednání (11. ledna 2022) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - zkrácené jednání (11. ledna 2022) 
č. 67k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 117 ve zkráceném jednání (11. ledna 2022) 
č. 68k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - zkrácené jednání (11. ledna 2022) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení (11. ledna 2022) 
č. 70k vládnímu návrhu zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu) /sněmovní tisk 61/ - prvé čtení (11. ledna 2022) 
č. 71k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení (11. ledna 2022) 
č. 72k návrhu na určení ověřovatelů 7. schůze Poslanecké sněmovny (13. ledna 2022) 
č. 73k žádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry (13. ledna 2022) 
č. 74k návrhu poslanců Ivana Bartoše, Martina Kupky, Věry Kovářové, Jana Jakoba, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (14. ledna 2022) 
č. 75k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 128 ve zkráceném jednání (25. ledna 2022) 
č. 76k vládnímu návrhu zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 128/ - zkrácené jednání (25. ledna 2022) 
č. 77k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (25. ledna 2022) 
č. 78k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení (26. ledna 2022) 
č. 79k vládnímu návrhu zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení (26. ledna 2022) 
č. 80k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (28. ledna 2022) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)