Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 41k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (26. listopadu 2021) 
č. 42k návrhu na volbu poslanců a poslankyň do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (26. listopadu 2021) 
č. 43k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 (26. listopadu 2021) (přílohy
č. 44k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny (1. prosince 2021) 
č. 45k vyhlášení stavu legislativní nouze (1. prosince 2021) 
č. 46k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 49 ve zkráceném jednání (1. prosince 2021) 
č. 47k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 50 ve zkráceném jednání (1. prosince 2021) 
č. 48k posouzení podmínek pro projednání sněmovního tisku 51 ve zkráceném jednání (1. prosince 2021) 
č. 49k vládnímu návrhu zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 49/ - zkrácené jednání (1. prosince 2021) 
č. 50k vládnímu návrhu zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě /sněmovní tisk 50/ - zkrácené jednání (1. prosince 2021) 
č. 51k vládnímu návrhu zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 /sněmovní tisk 51/ - zkrácené jednání (1. prosince 2021) 
č. 52k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 53k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k nezbytné úloze jaderné energetiky v dekarbonizaci ekonomiky (14. prosince 2021) 
č. 54k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 55k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny (14. prosince 2021) 
č. 56k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (14. prosince 2021) 
č. 57k návrhu na volbu člena Národní rozpočtové rady (14. prosince 2021) 
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení (14. prosince 2021) 
č. 59k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení (14. prosince 2021) 
č. 60k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020 /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení (14. prosince 2021) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)